มรภ.เพชรบุรี จัดโครงการจิตอาสาปลูกป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าโป่งสลอด เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มรภ.เพชรบุรี จัดโครงการจิตอาสาปลูกป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าโป่งสลอด

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


          เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “จิตอาสาปลูกป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าโป่งสลอด”เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดขึ้น โดยมี น.ส.สุนีย์รัตน์ ภู่ขำ นายอำเภอบ้านลาด พันเอกวินัย อภัยกุญชร รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 15 จ.อ.อภิชาติ แก้วโกศล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาด นายชัฏ แสงหิรัญภาดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนร่วมงานกว่า 3,500 คน ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นายแสวง เอี่ยมองค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผศ.ดร.พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและคณะให้การต้อนรับ

          ผศ.ดร.เสนาะ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้พื้นที่โป่งสลอดจำนวน 1,300 ไร่ จัดตั้งศูนย์วิจัยและทดสอบทางการเกษตรมาตั้งแต่ปี 2537 โดยดำเนินการพัฒนาพื้นที่ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำ ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปลูกพืชสมุนไพร และก่อสร้างอาคารจำนวน 1 หลัง ไว้เป็นสำนักงานด้านการแก้ไขพัฒนาพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม สภาพพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งและยากต่อการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ ดังนั้นเพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 อีกทั้งให้ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และภาคประชาสังคม มีส่วนร่วมและแสดงความมีจิตอาสาในการปลูกต้นไม้รักษาผืนป่า เกิดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียวในวิทยาเขตโป่งสลอดให้เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไป

          โดยกิจกรรมภายในงาน มีการแสดงดนตรีจากนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้อ่านคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ร่วมพิธีขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย นายณัฐวุฒิ ได้นำทุกภาคส่วนร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์ เพื่อรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และปลูกต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 นอกจากนี้ยังมีการปลูกต้นมะขาม ต้นมะขามป้อม ต้นยางนา ต้นขี้เหล็ก ต้นหว้า ต้นพะยูง ต้นขนุน ต้นสะเดา ต้นประดู่ ต้นสำมะโรง ต้นสัก ต้นมะค่า ต้นไม้แดง ต้นตะเคียน และพืชสมุนไพรหลากหลายชนิด รวม 2,866 ต้น ซึ่งตลอดทั้งปีมีเป้าหมายการปลูกอยู่ที่ 6,628 ต้น บนเนื้อที่ 1,300 ไร่ ด้วย

http://https://www.youtube.com/watch?v=LNHCbNyykeQ&feature=youtu.be

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!