มรภ.เพชรบุรี เชิญผู้มีจิตอาสา ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าโป่งสลอด 27 ก.ค.นี้

มรภ.เพชรบุรี เชิญผู้มีจิตอาสา ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10

เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าโป่งสลอด 27 ก.ค.นี้

          เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องรับรอง VIP ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผศ. ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เชิญสื่อมวลชนแขนงต่างๆในจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกิจกรรม “อธิการบดีพบสื่อมวลชน ” ที่งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดขึ้น เพื่อแถลงกิจกรรมและผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          ผศ. ดร.เสนาะ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอด ในการพัฒนาพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้เป็นศูนย์วิจัยและทดลองทางการเกษตรมาตั้งแต่ปี 2537 ที่ผ่านมามีการพัฒนาพื้นที่แหล่งน้ำ ปลูกพืชเศรษฐกิจ พืชสมุนไพร ก่อสร้างอาคารและวางผังแม่บทรอบพื้นที่ ดังนั้นเพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงกำหนดจัดโครงการจิตอาสาปลูกป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าโป่งสลอดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ วิทยาเขตโป่งสลอด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

          ผศ. ดร.เสนาะ กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมภายในงาน จัดให้มีการปลูกต้นต้นราชพฤกษ์ เพื่อรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และปลูกต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 นอกจากนี้ยังมีการปลูกต้นมะขาม ต้นมะขามป้อม ต้นยางนา ต้นขี้เหล็ก ต้นหว้า ต้นพะยูง ต้นขนุน ต้นสะเดา ต้นประดู่ ต้นสำมะโรง ต้นสัก ต้นมะค่า ต้นไม้แดง ต้นตะเคียน และพืชสมุนไพรหลากหลายชนิด รวม 2,866 ต้น ตลอดทั้งปีมีเป้าหมายการปลูกอยู่ที่ 6,628 ต้น บนเนื้อที่ 1,300 ไร่ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และภาคประชาสังคม มีส่วนร่วมและแสดงความมีจิตอาสาในการปลูกต้นไม้รักษาผืนป่าให้อุดมสมบูรณ์ เกิดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียวในวิทยาเขตโป่งสลอดให้เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไป

          ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมโครงการจิตอาสาปลูกป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าโป่งสลอด ได้ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โทร. 032 – 493300

 

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!