มส.แต่งตั้ง “ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี”

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 มหาเถรสมาคม (มส.) มีมติแต่งตั้ง

พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวุฒิคุณ (ถวิล) เจ้าคณะอำเภอชะอำ เจ้าอาวาสวัดพลับพลาชัย

ให้ดำรงตำแหน่ง “ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี”

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!