มูลนิธิสงเคราะห์ราษฎรเพชรบุรี จัดประเพณีทำบุญแจกทานทิ้งกระจาด(ซิโกว) 2561

มูลนิธิสงเคราะห์ราษฎรเพชรบุรี

จัดประเพณีทำบุญแจกทานทิ้งกระจาด(ซิโกว) 2561

มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนด้อยโอกาสกว่า 2,000 คน


          เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 4 กันยายน 2561 ที่สุสานซือเต๋าก๊กฮง หมู่ 3 ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี นายสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานงานประเพณีทำบุญแจกทานทิ้งกระจาด(ซิโกว) ประจำปี 2561 ที่มูลนิธิสงเคราะห์ราษฎรเพชรบุรีจัดขึ้น โดยมี นายเทียนชัย ปิติพัฒนะโฆษิต ประธานสหสมาคม-มูลนิธิชาวจีนเพชรบุรี 7 คณะ นายพงศ์ศักดิ์ ตราชูวณิช ประธานมูลนิธิสว่างสรรเพชญธรรมสถานจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการสมาคมมูลนิธิชาวจีนเพชรบุรี 7 คณะ พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีร่วมงาน โดยมี ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้นำชุมชนท้องถิ่นเข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน นายสันติ นิรมลไพสิฐ ประธานมูลนิธิสงเคราะห์ราษฎรเพชรบุรี ให้การต้อนรับ

          นายสันติ กล่าวว่า มูลนิธิสงเคราะห์ราษฎรเพชรบุรีจัดงานประเพณีทิ้งกระจาด ขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งประเพณีดังกล่าว เป็นความเชื่อของพุทธบริษัทจีนฝ่ายมหายาน เป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติมาเนิ่นนานตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยในสมัยก่อน เมื่อใกล้ถึงวันเปิดประตูผี คือวันขึ้น 1 ค่ำเดือน 7 ตามปฏิทินจีน บรรดาโรงเจหรือสถานสาธารณกุศล จะมีการบอกบุญให้ชาวบ้านร่วมงานบุญประเพณีทิ้งกระจาด นำตะกร้าสานด้วยไม้ไผ่เป็นรูปวงกลมมาวางไว้ที่หน้าบ้าน เมื่อถึงกำหนดวันนัดหมาย เจ้าหน้าที่โรงเจก็จะมาเก็บ ผู้ที่ร่วมงานบุญจะนำสิ่งของ อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง หรือเงินใส่ไว้ในตะกร้า จากนั้นโรงเจ ก็จะนำสิ่งของต่างๆหรือปัจจัย ไปส่งมอบให้กับชาวบ้านต่อไป

          โดยภายในงานดังกล่าว จัดให้มีพิธีเซ่นไหว้วิญญาณผู้ไร้ญาติ จากนั้นมูลนิธิสงเคราะห์ราษฎรเพชรบุรี และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมแจกถุงยังชีพจำนวน 2,396 ชุด ซึ่งภายในประกอบด้วย เครื่องอุปโภค – บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง เวชภัณฑ์ยาและน้ำดื่ม มอบให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ด้วย

http://https://www.youtube.com/watch?v=u2DAAW7a3PU

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!