ยกย่องเชิดชูเกียรติ “เสน่ห์ สังข์สุข” นักเขียนชาวเพชรบุรีเป็น “ศิลปินแห่งชาติ” สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2561

ยกย่องเชิดชูเกียรติ “เสน่ห์ สังข์สุข”นักเขียนชาวเพชรบุรี

เป็น “ศิลปินแห่งชาติ” สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2561

 

          เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 มีผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน 12 คน หนึ่งในนั้น ได้แก่ นายเสน่ห์ สังข์สุข หรือ “แดนอรัญ แสงทอง” นักเขียนนวนิยาย เรื่องสั้น ชาวเมืองเพชรบุรี เจ้าของผลงานเขียนนวนิยายเรื่อง เงาสีขาว, อสรพิษ, เจ้าการะเกด ฯลฯ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ซึ่งจะเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเข็มและโล่เชิดชูเกียรติ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งเป็นวันศิลปินแห่งชาติ

 

          ประวัตินายเสน่ห์ สังข์สุข อายุ 62 ปี ภูมิลำเนาเป็นชาวตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เกิดเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2500 จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ จังหวัดเพชรบุรี ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร กรุงเทพมหานคร

 

          นายเสน่ห์ สังข์สุข เริ่มทำงานด้านวรรณศิลป์ขณะศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี และทำงานต่อเนื่องมาโดยตลอด ใช้นามปากกา แดนอรัญ แสงทอง, มายา, เชน จรัสเวียง, อรัญวาสี เป็นทั้งนักเขียนและนักแปลอิสระ มีผลงานได้รับการยอมรับและตีพิมพ์เผยแพร่ในนิตยสารชั้นนำของประเทศ เป็นล่ามให้กับUSAID THAILAND เป็นบรรณาธิการสำนักพิมพ์หลายแห่ง และเป็นนักเขียนคำโฆษณา ทำงานแปลสลับกับการเขียน มีผลงานแปลมากกว่า 30 เล่ม เริ่มเขียนเรื่องสั้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 และสร้างสรรค์เรื่องสั้นที่โดดเด่นหลายเรื่อง ปี พ.ศ. 2536 เขียนนวนิยาย เงาสีขาว และตามมาด้วยเรื่องสั้นอีกหลายเรื่อง พ.ศ. 2551 ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ในลำดับชั้นเชอวาลิเย่ร์ (Chevalier du Arts et Lettre) ด้านศิลปะและอักษรศาสตร์จากกระทรวงวัฒนธรรมและการสื่อสาร ประเทศฝรั่งเศส และพ.ศ. 2553 ได้รับรางวัลศิลปาธร จากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ต่อมาได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปี พ.ศ. 2557 จากรวมเรื่องสั้น อสรพิษและเรื่องอื่นๆ โดยเรื่องสั้น “อสรพิษ”ได้รับการแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสและภาษาอื่น ๆ ถึง 9 ภาษา

 

          นายเสน่ห์ สังข์สุข สร้างสรรค์ผลงานมาตลอดระยะเวลา 40 ปี มีงานเขียนนวนิยายและเรื่องสั้น 19 เล่ม อาทิ เงาสีขาว, อสรพิษ, เจ้าการะเกด, มาตานุสติ, ดวงตาที่สาม, เดียวดายใต้ฟ้าคลั่ง, แพรกหนามแดง งานแปล 33 เล่ม ผลงานมีความโดดเด่นด้วยการนำเสนอที่เข้าถึงความเป็นมนุษย์อย่างลุ่มลึกถึงจิตวิญญาณ ตีแผ่ ความซับซ้อนของอารมณ์ความรู้สึกทั้งด้านดีและชั่ว มีความรุ่มรวยด้วยคลังคำ ซึ่งสร้างพลังในการเล่าเรื่องที่เข้มข้นชวนให้ติดตาม ผู้เขียนผสมผสานวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออก โดยเรียนรู้จากวรรณกรรมต่างประเทศ และมรดกวัฒนธรรมไทย ทั้งความเชื่อ พุทธศาสนา ตำนาน วัฒนธรรมท้องถิ่น ทำให้ผลงานมีลักษณะเป็นสากล และมีลีลาเฉพาะตน งานเขียนจึงได้รับการยกย่องจากนักวิชาการ นักอ่าน และนักวิจารณ์ ทั้งในและต่างประเทศ ผลงานหลายเรื่องได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศหลายภาษา.

#ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!