ยุวกวี

วันเวลาผ่านไปรวดเร็ว เดือนนี้เดือนที่ ๘ แล้ว อีกสี่เดือนก็จะสิ้นปี พ.ศ.๒๕๖๕ หนึ่งปีกำลังจะผ่านไปมีงานใดที่ยังไม่ได้สะสางก็ต้องรีบทำ ทางคอลัมน์ก็มีเรื่องที่ยังค้างคาอยู่ จึงขอนำเสนอในฉบับนี้

เมื่อวันภาษาไทย ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับชมรมนักกลอนเมืองเพชร จัดอบรมการเขียนกลอนสุภาพ โดยแบ่งการอบรมเป็นสองช่วง ช่วงแรกวิทยากรของชมรมนักกลอนเมืองเพชร นำโดยอาจารย์จตุพร บุญประเสริฐ ให้ความรู้เรื่องเทคนิคการเขียนกลอนสุภาพ ช่วงที่สองเป็นการแข่งขันเขียนกลอน แล้วแบ่งนักเรียนที่เข้ารับฟังออกเป็นทีม ทีมละ ๒ คน  เขียนกลอนในหัวข้อ “ภาษาชาติ ภาษาศิลป์ ภาษาไทย ผ่านมุมมองใหม่ของวัยรุ่น” เป็นกลอนสุภาพสองบท โดยใช้เวลาเขียน ๒๐ นาที

          กรรมการจากชมรมนักกลอนเมืองเพชร ตัดสินงานทุกชิ้นที่ส่งประกวด “กลอนที่รัก วรรคที่ชอบ” ฉบับนี้ ขอเสนอสำนวนกลอนชนะรางวัลที่ ๑, ๒ และ ๓  ที่ได้เงินรับรางวัล เพื่อแสดงความผลงาน ความสามารถของยุวกวีโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ดังนี้

สำนวนชนะเลิศ

        “ภาษาชาติ ภาษาศิลป์ ภาษาไทย  ผ่านมุมมองใหม่ของวัยรุ่น”

        ภาษาไทยใช้ถูกปลูกความคิด       ถ้อยประดิษฐ์งดงามอร่ามหนา

ด้วยวัยรุ่นไตร่ตรองคล้องปัญญา            ร่วมรักษาเป็นเลิศเชิดชูตาม

ตระหนักถึงวิชาการหมั่นเรียนรู้              ศาสตร์ศิลป์คู่เคียงชาติวาดสยาม

เปี่ยมล้นเอกลักษณ์ประจักษ์นาม           อย่ามองข้ามเมินเฉยเผยแพร่เทอญ

        เด็กหญิงจิรุตา ปิ่นทอง               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑๑

        เด็กหญิงปิยาภัสร์ เพชรมุณี       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑๑               ประพันธ์

สำนวนรองชนะเลิศ อันดับ ๑

“ภาษาชาติ ภาษาศิลป์ ภาษาไทย ผ่านมุมมองใหม่ของวัยรุ่น”

        ภาษาไทยสมบัติประดับชาติ         เป็นยอดศาสตร์ปราชญาวรรณศิลป์

ผองชาวไทยพึงรักษาเป็นอาจิณ             ให้แผ่นดินประดับอยู่คู่ศาสตร์งาม

ภาษาคือเครื่องมือความรู้ล้ำ                 ใช้ท่องจำใช้พูดใช้ซักถาม

ใช้บรรยายถี่ถ้วนกระบวนความ             ให้ต้องตามกาละและเวลา

        นายทรงสร้าง สุวรรณมณี       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑๑

        นายสิทธิกร อบอุ่น                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑๑              ประพันธ์

สำนวนรองชนะเลิศ อันดับ ๒

“ภาษาชาติ ภาษาศิลป์ ภาษาไทย ผ่านมุมมองใหม่ของวัยรุ่น”

          ภาษาชาติคู่เมืองอันเลื่องชื่อ         วรรณศิลป์นั้นระบือเป็นไหนไหน

เอกลักษณ์สูงต่ำคำวิไล                      เจียระไนคุณค่าสานสืบมา

มรดกถึงลูกหลานนานมาแล้ว               ทั้งร้อยแก้วร้อยกรองต้องรักษา

เราภูมิใจในลายลักษณ์อักษรา              ภาษานั้นชื่อว่าภาษาไทย

          นางสาวณัฐรดา มั่นคง            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๘

        นางสาวฮามิน นาคสุก            ชั้นมัธมศึกษาปีที่ ๔/๕      ประพันธ์

                ขอชื่นชมผู้เขียนทุกคนว่าเขียนได้ตรงประเด็น ใช้คำได้ดีภายในระยะเวลาที่จำกัด หากเยาวชนไทยยังรักและสนใจเขียนงานประพันธ์เช่นนี้ งานประพันธ์ด้านต่าง ๆ ก็จะยังคงอยู่ ภาษาร้อยกรองเป็นภาษาไพเราะ ผู้ที่เขียนได้ที่ฝึกฝนบ่อย ๆ ย่อมจะเขียนได้ดี สามารถใช้คำสื่อสารความคิด เล่าเรื่องราวต่าง ๆ เป็นการรักษาศิลปวัฒนธรรมทางภาษาไว้ได้ ขอให้กำลังใจกับเยาวชนทุกคนที่ใช้ความสามารถในทางที่ถูกต้องดีงามมา ณ ที่นี้ค่ะ

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!