รพ.พระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีจัดงานวันครบรอบ 67 ปีโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ

รพ.พระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีจัดงานวันครบรอบ 67 ปีโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ

          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 7 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมนพเก้า ชั้น 9 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี นายแพทย์ ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานวันครบรอบ67ปี วันก่อตั้งโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายแพทย์ เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดเพชรบุรี นายสำราญ เจริญผล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี พ.ต.อ. สมเดช ฐิตวัฒนะสกุล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี พ.ท.บัญชา บุญทันศิริกุล ผอ.รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ แพทย์ พยาบาล และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานกว่า 250 คน นายแพทย์อัญชนะ พานิช หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ และคณะให้การต้อนรับ


           นายแพทย์อัญชนะ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี เดิมชื่อว่า”โรงพยาบาลเพชรบุรี” เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2491 ได้ทำพิธีเปิดให้บริการประชาชน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2494 และ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธยของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เป็นชื่อโรงพยาบาลโดยใช้ชื่อว่า “โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี”เมื่อวันที่2 มีนาคม 2532 จากนั้นจึงได้ถือเอาวันที่10 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันครบรอบวันก่อตั้งโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีมาโดยตลอด


          ทั้งนี้ในปี 2561 นี้ เพื่อเป็นการรำลึกและเฉลิมฉลองวันครบรอบ 67 ปี โรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ จึงได้จัดกิจกรรมด้านสุขภาพต่างๆขึ้น ตั้งแต่วันที่ 7-11 มีนาคม 2561 ภายในงานมี การบรรยายวิชาการทางการแพทย์ การประกวดทางวิชาการด้านการพัฒนาคุณภาพ การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของบุคลากรโรงพยาบาลจำนวน 50 ทุน การนำเสนอผลงานทางวิชาการ การจัดบูธต่างๆ เพื่อให้ความรู้ และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาทำบุญตักบาตร การบริจาคอวัยวะ การบริจาคดวงตา และการเชิญชวนร่วมกิจกรรม เดินวิ่งมินิมาราธอนพระนครคีรี พระจอมเกล้าฯ พระรามราชนิเวศฯ ปีที่ 18 เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในวันครบรอบ 67 ปีโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 นี้


          นายแพทย์ชุมพล เผยว่า ” โรงพยาบาลของพระจอมเกล้าฯ พัฒนาขึ้นมาจากโรงพยาบาลเล็กจนมาเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ปัจจุบันมีจำนวนเตียงผู้ป่วย 447 เตียง และกำลังขออนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มเป็น 505 เตียง เพื่อให้เพียงพอกับรองรับผู้ป่วยชาวจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียง พร้อมมีนโยบายที่จะส่งเสริมสุขภาพปัญหาสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุซึ่งกำลังมากขึ้น อาทิ ปัญหาโรคเรื้อรังโรคเบาหวาน ความดันสูง หรือมีปัญหาโรคเฉพาะทางเช่น โรคหัวใจ โดยการเปิดรับสมัครแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่สำหรับการดูแลมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเครือข่ายเพื่อให้มีการเชื่อมโยงกันระหว่างโรงบาลพระจอมเกล้าฯ โรงพยาบาลชุมชน และ รพ.สต.ทุกแห่ง และมีเป้าหมายที่จะเชื่อมโยงไปที่องค์การส่วนท้องถิ่นและชุมชนต่างๆ เพื่อให้การบริการทั่วถึง

          ในด้านการสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบันโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ กำลังพัฒนาให้เป็น SMART Hospital หรือโรงพยาบาลศูนย์ดิจิตอล โดยจะนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อเป้าหมาย 3 อย่าง คือ1.ลดความแออัด 2. ลดเวลาการรอคอย และ 3.เพิ่มความพึงพอใจ โดยจะเน้นที่ห้องแผนกผู้ป่วยนอก และห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยจัดการให้บริการนอกเวลาราชการ ทุกวัน ตั้งแต่เดือน ก.พ.ที่ผ่านมา ซึ่งสามารถลดผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินออกจากห้องฉุกเฉินได้ถึง 50 % และสร้าง Green & Clean เพื่อสร้างความสะอาด เขียวสดชื่นสบายตา ของโรงพยาบาล เพื่อเพิ่มความสบายใจให้กับผู้ป่วย นอกจากนี้ในอนาคตจะมีการปรับเรื่องการลงทะเบียนคนไข้ โดยใช้ระบบดิจิตอลเพื่อความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย

          “ ปัจจุบันโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด แต่ยังติดขัดเรื่องงบประมาณการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และอาคารสถานที่ให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับผู้ป่วยที่เพิ่มปริมาณมากขึ้น จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการร่วมบริจาค แก่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า สามารถบริจาคผ่านช่องทางได้ดังนี้ ช่องทางที่ 1. บัญชี โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบุรี เลขที่บัญชี 703-1-24421-8 , ช่องทางที่ 2.บัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบุรี เลขที่บัญชี 703-1-71173-8 หรือ ช่องทางที่ 3.สามารถติดต่อฝ่ายการเงิน ชั้น8 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 032-709922” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี กล่าว

อรุณี บุญเสวก นักศึกษาฝึกงาน/ รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!