รพ.พระจอมเกล้าฯ เตรียมจัดการแข่งขัน “ รพ.พระจอมเกล้าฯ-พระราชวังรามราชนิเวศน์ มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่19

รพ.พระจอมเกล้าฯ เตรียมจัดการแข่งขัน

“ รพ.พระจอมเกล้าฯ-พระราชวังรามราชนิเวศน์ มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่19

“ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 10 มีนาคม นี้

          เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 มกราคม นพ.ชุมพล เดชะอำไพ ผอ.รพ.พระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวการจัดการแข่งขันโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ-พระราชวังรามราชนิเวศน์ มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่19 “ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่ง โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับหน่วยงานราชการและชมรมวิ่งในจังหวัดเพชรบุรีกำหนดจัดการแข่งขันขึ้น ในวันอาทิตย์ที่10 มีนาคม 2562 โดยมีนายประสาน จิรชัยสกุล ประธานสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และคณะผู้บริหารโรงพยาบาล เข้าร่วมงาน

          นายแพทย์ชุมพล เปิดเผยว่า กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเนื่องในวันครบรอบ 68 ปี โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของโรงพยาบาล ผู้รับบริการ และประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี มีสุขภาพดี ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งเพื่อจัดหารายได้สมทบทุนจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดคลื่นความถี่สูงเพื่อใช้ในการรักษาเด็กทารก ที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ ซึ่งมีมูลค่าเครื่องละ 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)

          สำหรับประเภทการแข่งขันแบ่งออกเป็น ประเภท ฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21 กิโลเมตร แบ่งกลุ่มอายุ แยกประเภทชายและหญิง ค่าสมัคร 500 บาท ผู้เข้าเส้นชัยประเภทชาย ลำดับที่ 1-7 ทุกกลุ่มอายุ รับถ้วยรางวัล ผู้เข้าเส้นชัยประเภทหญิง ลำดับที่ 1-5 ทุกกลุ่มอายุ รับถ้วยรางวัล

          ประเภท มินิมาราธอนระยะทาง 10.5 กิโลเมตร แบ่งกลุ่มอายุแยกประเภทชายและหญิงค่าสมัคร 400 บาท ผู้เข้าเส้นชัยประเภทชาย ลำดับที่ 1-7 ทุกกลุ่มอายุ ได้รับถ้วยรางวัล ผู้เข้าเส้นชัยประเภทหญิงลำดับที่ 1-5 ทุกกลุ่มอายุ ได้รับถ้วยรางวัล

 

          ประเภทฟันรัน ระยะทาง 4.4 กิโลเมตร แบ่งกลุ่มอายุแยกประเภทชายและหญิง ค่าสมัคร 400 บาท ประเภทเดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 4 กิโลเมตร ไม่มีการแข่งขัน ค่าสมัคร 300 บาท ผู้เข้าเส้นชัยประเภทชายและหญิง ลำดับที่ 1 – 5 ทุกกลุ่มอายุ ได้รับถ้วยรางวัล ผู้สมัครวิ่งทุกท่าน จะได้รับของที่ระลึกและรับเหรียญรางวัลเมื่อเข้าเส้นชัย

          และ ประเภท VIP ค่าสมัคร 1,500 บาท ได้รับถ้วยเกียรติยศ เสื้อ และเหรียญ สามารถลงแข่งได้ ทุกระยะทางตามกลุ่มอายุ ทั้งนี้ ผู้เข้าเส้นชัย Over All ฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21 กิโลเมตร ประเภทชายและหญิง และ ผู้เข้าเส้นชัย Over All มินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ประเภทชายและหญิง ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทละ ๑ รางวัล (สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น)

          ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันล่วงหน้าได้ที่www.phachomklao.go.th และที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น1 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี ในเวลา10.00-15.00 น. ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรีโทรศัพท์ 0-3270-999

http://https://www.youtube.com/watch?v=u3j0bCn19KE

#ทีมช่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!