รพ.สต.บ้านลาด เปิดคลินิกหมอครอบครัว ดูแลรักษาพยาบาลประชาชนในเขตความรับผิดชอบ 3 ตำบล

รพ.สต.บ้านลาด เปิดคลินิกหมอครอบครัว

ดูแลรักษาพยาบาลประชาชนในเขตความรับผิดชอบ 3 ตำบล

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)บ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 เป็นประธานเปิดคลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาด โดยมีจ่าอากาศเอกอภิชาติ แก้วโกศล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาด พ.ต.ต.เชิญ พรายมี ผู้กำกับการ สภ.บ้านลาด หัวหน้าส่วนราชการ และภาคีเครือข่ายเข้า ร่วมเป็นจำนวนมาก นายแพทย์สุทัศน์ ไชยยศ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านลาด ให้การต้อนรับ

          นายแพทย์สุทัศน์ กล่าวว่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาด จัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวขึ้น เพื่อต้องการดูแล รักษาพยาบาลประชาชนในเขตความรับผิดชอบ 3 ตำบลในอำเภอบ้านลาด ประกอบด้วย ตำบลบ้านลาด ตำบลท่าช้าง และตำบลตำหรุ รวมประชากร จำนวน9,252 คน

          นายแพทย์สุทัศน์ กล่าวต่อไปว่า คลินิกหมอครอบครัวแห่งนี้ เป็นคลินิกการดูแลรักษาพยาบาลแบบองค์รวม ตามหลักการ ” บริการทุกคน ทุกที่ ทุกอย่าง ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยี ใส่ใจคน มิใช่ใส่ใจเฉพาะโรค ” มุ่งเน้นรักษาพยาบาลผู้ป่วยทุกช่วงวัย โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ เด็กอายุ 0 – 5 ปี นักเรียน นักศึกษา วัยรุ่น วัยทำงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและผู้ป่วยโรคเบาหวาน นอกจากนี้ยังมีบริการรักษาแบบต่อเนื่องถึงบ้าน ด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว โดยจัดทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่มีความเชี่ยวชาญด้านทันตแพทย์ เภสัชกร ทีมสหวิชาชีพต่างๆ เช่นพยาบาลวิชาชีพจำนวน 4 คน นักวิชาการ เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 6 คน นักแพทย์แผนไทย 1 คน และเครือข่ายสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตาม อาการ คอยให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพกับผู้ป่วย ด้วยการจัดตารางบริการคลินิกพิเศษ กำหนดให้วันอังคารของทุกเดือน มีการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยทั้ง 3 ตำบล ทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือน บริการคลินิกแพทย์แผนไทย ที่ตำบลท่าช้าง และทุกวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน บริการคลินิกแพทย์แผนไทย ที่ตำบลตำหรุ เพื่อรักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูดูแลสุขภาพผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

          ทั้งนี้คลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาด เปิดดำเนินการทุกวันอังคาร – พฤหัสบดี และบริการคลินิกเฉพาะโรค แบ่งเป็นวันพุธ บริการคลินิกทันตกรรม วันพฤหัสบดี บริการงานอนามัยแม่และเด็ก และทุกวันที่ 10 ของเดือน บริการคลินิกเด็กดี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เวลา 08.30 – 16.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 032 – 491040

https://youtube.com/watch?v=mEongBDLOQ0%2520frameborder%3D0%2520allow%3Dautoplay%3B%2520encrypted-media%2520allowfullscreen

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!