รร.พรหมานุสรณ์ฯ พร้อมเปิดเรียน On Site หลังนักเรียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี นำโดย นายแพทย์พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผอ.รพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี นำทีมพยาบาลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี จัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 12-18 ปี จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ รร.พรมหานุสรณ์ฯ รร.บางจานวิทยา และ รร.ดอนยางวิทยา รวมจำนวนประมาณ 2,700 คน โดยมี น.ส.เอกรัตน์ นาคาคง รอง ผวจ.เพชรบุรี นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นายสมสันต์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี และ นายอรุณ สรรพคุณ ผอ.รร.พรหมานุสรณ์ฯ ให้การต้อนรับ รวมทั้งตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และนักเรียนที่มารับบริการฉีดวัคซีน ณ หอประชุม รร.พรมหานุสรณ์ จ.เพชรบุรี

นายอรุณ สรรพคุณ ผอ.รร.พรหมานุสรณ์ฯกล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้เด็กนักเรียนที่มีอายุ 12-18 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการจัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนโรงเรียนพรหมานุสรณ์ฯ ที่มีความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนโดยความสมัครใจ และได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองจำนวน 2,541 คน จากจำนวนทั้งหมด 2,795 คน โดยมีนักเรียนที่ได้รับการฉีดวัคซีนไปก่อนหน้านี้จำนวนประมาณ 100 คน และมีจำนวนนักเรียนที่แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการฉีดวัคซีนประมาณ 100 คน ซึ่งเรื่องนี้ได้แจ้งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรีไปเป็นที่เรียบร้อย ส่วนกรณีถ้าผู้ปกครองมีความต้องการให้นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนขอให้แจ้งกับทางโรงเรียนได้ทันที โดยโรงเรียนจะประสานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีเพื่อให้นักเรียนได้รับการฉีดวัคซีนทุกคนในภายหลังตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

“ขณะนี้มีนักเรียน รร.พรหมานุสรณ์ฯ ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ได้รับการฉีดวัคซีนจำนวนประมาณ 2,600 กว่าคน เหลือที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนจำนวนประมาณ 100 คนเท่านั้น ขณะที่ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพรหมานุสรณ์ฯ รวมจำนวนประมาณ 160 คน ได้รับการฉีดวัคซีนครบเต็มจำนวน 100 เปอร์เซ็นต์ ถ้าคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรีมีประกาศคำสั่งให้โรงเรียนสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบ On Site ได้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทางโรงเรียนพรหมานุสรณ์ฯ ได้ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขของเทศบาลตำบลบ้านลาด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง นำรถน้ำฉีดล้างทำความสะอาดพื้นที่รอบบริเวณโรงเรียน รวมถึงฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในห้องเรียนทุกห้อง โรงอาหาร หอประชุม ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าโรงเรียนพรหมานุสรณ์ฯ ปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายอัตโนมัติ บริการเจลแอกอฮอล์ล้างมือ มาตรการเว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 100 เปอร์เซ็นต์ขณะที่อยู่ภายในโรงเรียน” นายอรุณ สรรพคุณ กล่าว

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!