ระดมแพทย์เฉพาะทาง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ กว่า 500 คน ตั้ง 22 คลินิก เปิดรักษาประชาชนที่ รพ.พระจอมเกล้าฯ-ร.ร.เบญจมเทพอุทิศฯ 10-12 พ.ค.นี้

ระดมแพทย์เฉพาะทาง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ กว่า 500 คน ตั้ง 22 คลินิก เปิดรักษาประชาชนที่ รพ.พระจอมเกล้าฯ-ร.ร.เบญจมเทพอุทิศฯ 10-12 พ.ค.นี้

          เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 29 เมษายน 2562 ที่ห้องประชุมนพเก้า ชั้น 9 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี นายกอบชัย บุญอรณะ ผวจ.เพชรบุรี เป็นประธานแถลงข่าว “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒” จัดโดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์, แพทยสภา, สถาบันพระปกเกล้า กระทรวงสาธารณสุข และนักศึกษาหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธพ.7)  ที่จัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2562 ณ รพ.พระจอมเกล้าฯ และ ร.ร.เบญจมเทพอุทิศฯ โดยมี พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ผู้อำนวยการ ปธพ.7 น.ส.สิริเกศ จิรกิติ ประธานกิจกรรมหน่วยสนับสนับแทพย์อาสาฯ นพ.ชุมพล เดชะอำไพ ผอ.รพ.พระจอมเกล้าฯ นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส ประธานนักศึกษาหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ฯ และ นายพลยุทธ อังกินันทน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ร่วมแถลงข่าว

         นายกอบชัย กล่าวว่า โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ในปีนี้ได้เลือกจังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นที่ตั้งหน่วยแพทย์อาสา ซึ่งนับเป็นหน่วยแพทย์ขนาดใหญ่ระดับประเทศ มีการระดมคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จากทุกพื้นที่ของประเทศไทย มาร่วมกันตรวจรักษาให้แก่ผู้ป่วยชาว จ.เพชรบุรี และใกล้เคียง ด้วยบริการที่ครบถ้วนรอบด้านและการเข้าถึงการรักษาด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเบ็ดเสร็จจบในขั้นตอนเดียว

         นพ.ชุมพล กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รพ.พระจอมเกล้าฯ ได้มุ่งเน่นดูแลรักษาสุขภาพประชาชนอย่างเต็มที่ แต่ที่น่าห่วงในขณะนี้ คือจำนวนผู้สูงอายุที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะโรคเรื้อรัง และโรคเบาหวาน การจัดโครงการในครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลมากขึ้น รวมถึงผู้ป่วยใน จ.เพชรบุรี และจังหวัดใกล้เคียง จะได้รับโอกาสในการตรวจรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาต่างๆ  อีกทั้งคณะแพทย์จาก รพ.พระจอมเกล้าฯ จะได้รับการถ่ายทอดเทคนิคการรักษาคนไข้จากอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เช่น การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม โดยทีมแพทย์ผ่าตัดและวิสัญญีแพทย์จากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์การรักษาที่ช่วยยกระดับการแพทย์อีกทางหนึ่งด้วย

         พล.อ.ต.นพ.อิทธพร กล่าวว่า การออกหน่วยแพทย์อาสา มีการดำเนินการติดต่อกันมาทุกปี โดยหมุนเวียนออกหน่วยไปยังจังหวัดต่างๆ เพื่อกระจายโอกาสในการเข้าถึงการรักษาระดับตติยภูมิให้กับประชาชนในต่างจังหวัด โดยการนำแพทย์ความสามารถระดับโรงเรียนแพทย์ ไปยังจังหวัดเป้าหมาย เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคซับซ้อนที่ต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

         พล.อ.ต.นพ.อิทธพร กล่าวต่อไปว่า โครงการในครั้งนี้ได้มีการระดมแพทย์เฉพาะทาง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทันตแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร จากหลากหลายโรงพยาบาลทุกสังกัดของภาครัฐ และโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ ตลอดจนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจาก 15 ราชวิทยาลัย-วิทยาลัยแพทยื และแพทยสภา กว่า 500 คน เปิดคลินิกตรวจโรค 22 คลินิกแพทย์เฉพาะทาง เพื่อรักษาให้แก่ประชาชานชาว จ.เพชรบุรี และพื้นที่โดยรอบ ประกอบด้วย คลินิกศัลยกรรมส่องกล้องระบบทางเดินทางอาหาร, คลินิกมะเร็งเต้านม คลินิกจักษุ, คลินิกหัวใจและหลอดเลือด, คลินิกโรคหัวใจเต้นไม่ตรงจังหวะ, คลินิกโรคหัวใจเด็ก, คลินิกทันตกรรม, คลินิกหลอดเลือดสมอง, คลินิกสูตินรีเวชกรรม, คลินิกผิวหนัง, คลินิกอุปกรณ์การแทพย์พระราชทาน, คลินิกตรวจสุขภาพและคัดกรองโรคทั่วไป, คลินิกรับบริจาคโลหิต, คลินิกพัฒนาการเด็ก, คลินิกโรงเรียนพ่อแม่, คลินิกกระดูกและข้อ, คลินิกส่งเสริมสุขภาพ คลินิกแพทย์แผนไทย, คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์, คลินิกตรวจโรคทั่วไป, คลินิกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน และคลินิกปรึกษาด้านกฎหมาย

         “ขอเชิญประชาชนใน จ.เพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒” ในระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ และโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยสามารถติดต่อขอเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี หรือติดต่อขอทราบรายละเอียด และจองนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าได้ที่ โทร.032-709-988 ในวันและเวลาราชการ”พล.อ.ต.นพ.อิทธพร กล่าว

ทีมข่าวเพชรภูมิ:รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!