รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ติดตามการดำเนินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามแนวประชารัฐ

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ติดตามการดำเนิน

โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามแนวประชารัฐ


          เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 2 มีนาคม 2561 นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ตรวจเยี่ยมกองทุนหมู่บ้านร่องใหญ่ หมู่ 7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอบ้านแหลม นายสมพงษ์ หนูศาสตร์ ประธานกองทุนหมู่บ้านร่องใหญ่ และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

           นายสมพงษ์ เปิดเผยว่า กองทุนหมู่บ้านร่องใหญ่มีสมาชิก 95 คน ได้รับเงินจัดสรรจากรัฐบาลตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,200,000 บาท และจากรัฐบาลชุดปัจจุบันจากโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ ตามแนวทางประชารัฐปี 2559 เป็นเงินจำนวน 500,000 บาท ปี เพื่อปรับปรุงฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน ได้แก่ ฐานการเรียนรู้ด้านการประมง ฐานการเรียนรู้ด้านการจักสาน ฐานการเรียนรู้ด้านการทำนาเกลือ การแปรรูปเกลือสมุทรเป็นผลิตภัณฑ์ใช้ในการแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนโบราณ และฐานการเรียนรู้ป่าชายเลน

           นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การเดินทางมาครั้งนี้เพื่อมาเยี่ยมและให้กำลังใจชาวกองทุนหมู่บ้าน ที่รัฐบาลใช้เป็นกลไกลในการช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อย กองทุนหมู่บ้านร่องใหญ่มีความแตกต่างกว่ากองทุนหมู่บ้านอื่นๆ ซึ่งมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวชุมชน และมีศักยภาพในการเป็นสถาบันการเรียนรู้ และมีการแปรรูปอาหาร การแสวงหาจากเกลือสมุทรมาทำเป็นสปาเกลือ เครื่องสำอาง สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน ซึ่งตนจะให้การสนับสนุนกับกองทุนแห่งนี้ต่อไป

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!