รางวัลเหรียญทองระดับ ๓ เดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยระดับชาติ

ชื่อ นางสาวนันทวรรณ ชูช่อแก้ว

ตำแหน่งครู คศ. ๓ อายุราชการ ๒๕ ปี

งานที่พัฒนา คือ การสอนขับร้องและเล่นดนตรี เติมเต็มศักยภาพของผู้เรียน

อุดมคติ : ทุก ๆ การตัดสินใจ คือ ก้าวต่อไปของเรา ที่เราเลือกเอง

จบ ปริญญาโท บริหารการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รางวัลที่ภาคภูมิใจ : ล่าสุด : นักเรียนในความดูแล ประกวดขับร้องเพลงไทย ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับที่ ๓ จากการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ ของ วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผลงานที่ภาคภูมิใจ : สื่อการเรียนรู้ คาราโอเกะ ฝึกขิมด้วยตนเอง www.youtube.com/user/nanthawanple

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!