รายชื่อนักกีฬายิงปืน ของจังหวัดเพชรบุรี ที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๗ ศรีสะเกษเกมส์

ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)
ได้มอบหมายให้จังหวัดศรีสะเกษ เป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๗ “ศรีสะเกษ
เกมส์”
แข่งขันระหว่างวันที่ ๕-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อส่งเสริม
การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬาของประเทศ สร้างกระแสให้เกี่ยวกับกีฬา
แก่ประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดศรีสะเกษ

          ในนามตัวแทนของจังหวัดเพชรบุรี นำโดย จ่าอากาศเอก
อภิชาติ แก้วโกศล
นายกสมาคมกีฬายิงปืนจังหวัดเพชรบุรี
ได้ส่งนักกีฬายิงปืนจำนวน ๑๐ คน เข้าร่วมแข่งขันประเภทกีฬายิงปืน
รณยุทธปืนสั้น และปืนลูกซอง ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๗ “ศรีสะเกษเกมส์” ในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๐ มีนาคม ๖๕
ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ศรีสะเกษ

                รายชื่อนักกีฬา มีดังนี้ ทิคัมพล  นาคินทร์สิริชัย ประยุทธ
แก้วระยับ เจตน์ คงมั่น พิทยา มีสีดำ เฉลิมชนม์ เฝ้ามั่น ปิยะวัฒน์ อจินไตยศิลป์ สุธิศา แก้วทอง จิรวัฒน์ คุ้มครอง พิรชา นามเที่ยง
สุพจน์ เกื้อเดช

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!