ร.ร.บ้านสามเรือน อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ชนะเลิศการแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเล่ย์บอล” แห่งประเทศไทย

ร.ร.บ้านสามเรือน อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

ชนะเลิศการแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเล่ย์บอล” แห่งประเทศไทย

ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561

 

          เมื่อเวลา 15.09 น. วันที่ 18 มกราคม 2562 ที่โรงเรียนบ้านสามเรือน หมู่ 4 ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี นายจำลอง แก้วแดง นายอำเภอหนองหญ้าปล้อง เป็นประธานในพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 การแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเล่ย์บอล” โดยมี นายศุภชัย ชนะดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 นางจามรี ศรีสุขสวัสดิ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามเรือน คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนบ้านสามเรือนร่วมพิธีกว่า 60 คน

 

          นายจำลอง กล่าวว่า บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จัดโครงการวิทยุการบินฯ มินิวอลเล่ย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอล โดยเปิดโอกาสให้ทีมยุวชนชาย – หญิง อายุไม่เกิน 12 ปี สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน โดยในปีการศึกษา 2561 นี้ เริ่มทำการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในระหว่างเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2561 แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 รอบ ได้แก่ รอบจังหวัด, รอบ 12 ศูนย์ควบคุมการบินและรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ซึ่งทีมที่ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลเป็นทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินทุนการศึกษา 70,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินทุนการศึกษา 40,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 3 รับเงินทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตรทุกรางวัล

 

          นางจามรี กล่าวว่า โรงเรียนบ้านสามเรือน เริ่มสมัครเข้าแข่งขันโครงการดังกล่าวเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2544 โดยมีนายมนัส ปานนิล เป็นผู้ฝึกสอน ควบคุมทีมและดูแลนักกีฬาตลอดระยะเวลาการแข่งขัน จนประสบความสำเร็จมาโดยตลอด อาทิ ปี 2557 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมหญิง ระดับประเทศไทย, ปี 2550 ชนะเลิศทีมชาย ระดับภาคกลาง, ปี 2551 ชนะเลิศทีมชาย ระดับภาคกลาง, ปี 2552 รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมชายระดับภาคกลาง, ปี 2553 ชนะเลิศ ทีมชายระดับภาคกลาง, ปี 2554 ชนะเลิศรอบภาคกลางและรองชนะเลิศอันดับ 3 รอบประเทศไทย, ปี 2555 ชนะเลิศทีมหญิง ระดับภาคกลาง, ปี 2556 ชนะเลิศทีมหญิง ระดับภาคกลาง, ปี 2557 ชนะเลิศทีมหญิง ระดับภาคกลาง, ปี 2558 รองชนะเลิศอันดับ 1 ทั้งทีมชายและทีมหญิง ระดับภาคกลาง, ปี 2560 รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมชาย ระดับภาคกลาง 

          ” กระทั่งล่าสุดโรงเรียนบ้านสามเรือนได้ส่งทีมนักเรียนชายเข้าร่วมการแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเล่ย์บอล” ประจำปี 2561 จนได้รับรางวัลชนะเลิศแห่งประเทศไทย และยังได้รับรางวัลนักกีฬารับยอดเยี่ยม, รางวัลนักกีฬาตบยอดเยี่ยม, รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม, รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม “นางจามรี กล่าว

 

          โดยพิธีดังกล่าว นายจำลอง แก้วแดง นายอำเภอหนองหญ้าปล้อง ได้อัญเชิญถ้วยพระราชทาน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ออกจากที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ไปยังโรงเรียนบ้านสามเรือน ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี และส่งมอบให้ นายศุภชัย ชนะดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 อัญเชิญเข้าสู่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสามเรือน จากนั้นนายอำเภอหนองหญ้าปล้องได้เป็นประธานอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดกรวยถวายราชสักการะ นายมนัส ปานนิล ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านสามเรือน เป็นตัวแทนทีมชายโรงเรียนบ้านสามเรือน จังหวัดเพชรบุรี เข้ารับถ้วยพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสนี้ด้วย

http://https://www.youtube.com/watch?v=A9NAVphJlYI&t=9s

#ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!