ร.ร.อนุบาลเพชรบุรี จัดอบรมเจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด พัฒนาหลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด

ร.ร.อนุบาลเพชรบุรี จัดอบรมเจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด

พัฒนาหลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมบัวขวัญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ที่โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2561 โดยมีเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชาลูกเสือจาก 8 โรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วม 65 คน ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี, โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย, โรงเรียนบ้านลาดวิทยา, โรงเรียนราษฎร์วิทยา, โรงเรียนคงคาราม, โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก, โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง, โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส นายอุดม อยู่ชมบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ

 

          นายอุดม กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ดำเนินงานตามหลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด จัดขึ้นเพื่อให้ครูผู้สอนหรือผู้บังคับบัญชายุวกาชาดที่เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ทักษะหลักการของกาชาดและยุวกาชาด อีกทั้งเป็นแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ตามอุดมการณ์ของกาชาดและสอดคล้องกับพรบ.การปฏิรูปการศึกษาปี 2542 โดยโครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 35,000 บาท จากสำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ด้วย

http://https://www.youtube.com/watch?v=tGWxfr8VNsE&feature=youtu.be

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!