วงโยธวาทิตโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ชนะเลิศวงโยธวาทิต รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผลการประกวดวงโยธวาทิต ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดโดยสมาคมเมโลเดียน ระหว่างวันที่30-31 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์

ได้รับรางวัลชนะเลิศด้วยคะแนน 83.950 รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทางโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี  ขอขอบพระคุณจังหวัดเพชรบุรี ท่านชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ท่านยุทธพล อังกินันทน์ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรีและสมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี วัดอินทาราม วัดเฟื้อสุธรรม และทุกหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนและให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ จนประสบความสำเร็จ นักเรียนสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดและโรงเรียนได้อย่างภาคภูมิใจ

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!