“แล้วแต่ดวง”

สำราญ นุชถาวร

                ปีนี้เลี้ยง ปีใหม่ กันในบ้าน

เลี้ยงรับเหลน ลูกของหลาน กันพร้อมหน้า

เกิดมาใหม่ ปลายปี ธรรมดา

ทั้งยายตา ดีใจ ได้เชยชม

                ส่วนผู้เขียน ดีใจ ได้เป็นทวด

ถ้าอยู่ถึง ได้บวช คงจะสม

ลักษณะ หน้าตา น่านิยม

หากอบรม เอาไว้ คงได้ดี

                โควิด-๑๙ คราวนี้ ยิ่งมีฤทธิ์

งานวันเด็ก ก็ต้องปิด แล้วนะนี่

ที่สิบหก วันครู ดูท่าที

วันสวดมนต์ ข้ามปี ระงับไป

                ไวรัสร้าย เจ้ากรรม ทำสับสน

ต่างก็คิด กังวล ทนไม่ไหว

เกรงจะพลาด คาดหน้ากาก อนามัย

ห้ามเยี่ยมไข้ ในโรง พยาบาล

วรรณศิลป์ ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๔

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!