วัฒนธรรมอำเภอชะอำ จัดงานลานวัฒนธรรม วิถีถิ่นชะอำ

วัฒนธรรมอำเภอชะอำ จัดงานลานวัฒนธรรม วิถีถิ่นชะอำ

          เมื่อเวลา 17.30 น. ของวันที่ 7 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ วนอุทยานชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี นายชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานลานวัฒนธรรม วิถีถิ่นชะอำ จัดโดย สภาวัฒนธรรมอำเภอชะอำ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ อ.ชะอำ โดยมี นายแม้นไทย เชื่อมชิต ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอชะอำ นางกรรณิกา เอี้ยวสกุลรัตน์ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี นายนิธิ อาจสมรรถ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเปิด


          นายแม้นไทย เชื่อมชิต กล่าวว่า อำเภอชะอำมีศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายและสืบทอดมาถึงปัจจุบัน ทั้งศิลปะการแสดง ประเพณี และอาหารคาวหวานที่เป็นเอกลักษณ์ สมควรนำมาถ่ายทอด และเผยแพร่ให้เยาวชนและประชาชนได้รู้จัก และตระหนักในความสำคัญ ร่วมกันอนุรักษ์ สืบทอดให้คงอยู่สู่ชนรุ่นหลัง ด้วยเหตุนี้ทางคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอชะอำ จึงได้ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเทศบาล และตำบลในเขตพื้นที่อำเภอชะอำ ร่วมกันจัดงาน “ลานวัฒนธรรมวิถีถิ่นชะอำ” เพื่อเปิดพื้นที่ในการจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม เป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และสร้างความเข้มแข็งภายในชุมชน อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน และสังคมไทยมีความเข้มแข็ง เกิดความสุขความสามัคคีด้วยมิติทางวัฒนธรรม


          กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ลานวัฒนธรรมวิถีถิ่นชะอำ จัดแสดงซุ้มนิทรรศการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น การสาธิตอาหารพื้นบ้าน อาทิ ผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์จากสหกรณ์โครงการหุบกะพง จำกัด แกงหัวตาลและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพจากตำบลหนองศาลา โตนดทอดและการทำบายศรี พับใบเตยจาก ต.บางเก่า กล้วยตากทอดและผ้าขาวม้าจาก ต.ไร่ใหม่พัฒนา การทำสับปะรดกวนจากบ้านดอนขุนห้วย การทำเส้นขนมจีนจากชุมชนบ้านพลี การทำขนมต้มจากบ้านช้างแทงกระจาด นอกจากนี้ยังมีการแสดงนาฏศิลป์ดนตรีไทย อาทิ ฟ้อนขันดอกจาก ร.ร.เทศบาล 1 บ้านชะอำ ระบำนางกลองจาก ร.ร.แก่นจันทร์วิทยา เพลงพวงมาลัยจาก ต.นายาง การแสดงอังกะลุงจากชมรมผู้สูงอายุอำเภอชะอำ ฟ้อนทีจาก ร.ร.ห้วยทรายประชาสรรค์ ระบำตาลบุปผชาตินาถนารีจาก ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 47 เป็นต้น

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!