วัวเทียมเกวียน จ.เพชรบุรี ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปี 2561 ประเภทการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว

วัวเทียมเกวียน จ.เพชรบุรี ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปี 2561
ประเภทการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว

          นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผย ว่าในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2561 ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปี 2561 จำนวน 18 รายการ เพื่อเป็นหลักฐานสำคัญของชาติและเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนรวมทั้งเป็นการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาตินำไปสู่การสร้างความรู้ความเข้าใจเห็นคุณค่ายอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรมก่อให้เกิดการส่งเสริมรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

          นายวีระ กล่าวต่อว่า ที่ประชุมคณะกรรมการฯ รับทราบผลการดำเนินของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเพื่อเสนอขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2561 เมื่อวันที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งมีรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จำนวน 18 รายการ ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา จากทั้งหมด 44 รายการ

          ในการนี้ วัวเทียมเกวียนของเพชรบุรี ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.2561 ในประเภทการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวด้วย

          ทั้งนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะดำเนินการประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 22) และกำหนดจะจัดพิธีประกาศพร้อมนิทรรศการ การสาธิตรายการมรดกภูมิปัญญาฯ ในช่วงเดือนกันยายน 2561

CR :: http//www.lokwannee.com.

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!