ว.อาชีวศึกษาเพชรบุรี จัดงานกีฬา “อุรุพงษ์เกมส์ ครั้งที่ 18” ประจำปีการศึกษา 2561

ว.อาชีวศึกษาเพชรบุรี จัดงานกีฬา “อุรุพงษ์เกมส์ ครั้งที่ 18”

ประจำปีการศึกษา 2561

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 มกราคม 2562 ที่สนามกีฬาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นายจาตุรันต์ วัฒนะประทีป ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “อุรุพงษ์เกมส์ ครั้งที่ 18” ประจำปีการศึกษา 2561 ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีจัดขึ้น โดยมี คณะผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีร่วมงานกว่า 500 คน น.ส.อนัฐพร สงบจิต รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กล่าวรายงาน

 

          นายจาตุรันต์ กล่าวว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จัดการแข่งขันกีฬาอุรุพงษ์เกมส์ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา ทั้งด้านทักษะกระบวนการคิด การตัดสินใจ การใช้เหตุผล และด้านสุขภาพ รวมถึงปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และส่งเสริมการมีเจตคติที่ดีต่อการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง อีกทั้งเป็นการคัดเลือกนักกีฬาที่มีประสิทธิภาพ ไว้เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ เข้าแข่งขันกีฬาในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสต่อไป

          โดยกิจกรรมดังกล่าว มีนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ตั้งแต่ระดับปวช. 1 – ปวส.2 แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม 4 กลุ่มสี ประกอบด้วย สีม่วง, สีชมพู, สีฟ้าและสีเหลือง โดยเริ่มการแข่งขันกีฬาสีภายในวิทยาลัยฯ มาตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 – 17 มกราคม 2562 รวม 4 ประเภท ประกอบด้วย วอลเล่ย์บอล, บาสเกตบอล, เปตอง, เซปักตระกร้อ, 
ผลการแข่งขันวอลเล่ย์บอลชาย รางวัลชนะเลิศได้แก่ สีม่วง, รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สีเหลือง, รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สีม่วง และผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สีม่วง , รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สีฟ้า, รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สีเหลือง

 

          ผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สีฟ้า, รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สีม่วง, รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สีชมพู และผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลหญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สีม่วง, รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สีชมพู, รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สีเหลือง

 

          ผลการแข่งขันกีฬาเปตองชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สีชมพู, รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สีเหลือง, รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สีฟ้า และผลการแข่งขันกีฬาเปตองหญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สีชมพู, รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สีฟ้า, รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สีเหลือง

          ผลการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สีฟ้า, รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สีเหลือง, รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สีชมพู และผลการแข่งขันเซปักตะกร้อหญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สีชมพู, รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สีฟ้า, รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สีเหลือง

          ส่วนกิจกรรมในวันที่ 18 มกราคม 2562 มีการแข่งขันกรีฑาและการแข่งขันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศ ผลปรากฏว่า รางวัลกรีฑาดีเด่นชายได้แก่ นายเจษฎา ทองรอด สีเหลือง, รางวัลนักกรีฑาดีเด่นหญิง ได้แก่ น.ส.สุทธิกานต์ ทองขาว สีเหลือง, รางวัลรวมกรีฑา ได้แก่ สีเหลือง และผลการแข่งขันฟุตบอลชายรอบชิงชนะเลิศ ชนะเลิศ ได้แก่ สีม่วง, รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สีฟ้า, รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สีชมพู, ผลการแข่งขันฟุตบอลหญิงรอบชิงชนะเลิศ ชนะเลิศ ได้แก่ สีชมพู , รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สีม่วง, รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สีเหลือง, รางวัลนักฟุตบอลดีเด่น ได้แก่ นายไพรงาม อ่วมสอาด สีม่วง, รางวัลรวมกีฬาได้แก่ สีฟ้า นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ของแต่ละกลุ่มสี ผลปรากฏว่า รางวัลผู้นำเชียร์และชุดการแสดงดีเด่น ได้แก่ สีม่วง, รางวัลกองเชียร์ดีเด่น ได้แก่ สีม่วง และรางวัลผู้นำดีเด่น ได้แก่ สีม่วง โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างครึกครื้น และสนุกสนาน ท่ามกลางรอยยิ้มและเสียงหัวเราะนักเรียน นักศึกษา คณะครู อาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

http://https://www.youtube.com/watch?v=wqjVhr2fQtg&t=3s

#ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!