ศอ.ปส.จ.เพชรบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดภายในหมู่บ้าน ชุมชน

ศอ.ปส.จ.เพชรบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดภายในหมู่บ้าน ชุมชน

           เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ที่หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี โดยมี พ.ต.อ.มนตรี ด้วงปรึกษา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี พ.อ.พงษ์สวัสดิ์ ภาชนะทิพย์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน นายกฤษฎา แก้วสองเมือง ปลัดจังหวัดเพชรบุรีกล่าวรายงานและให้การต้อนรับ

           นายกฤษฎา กล่าวว่า ตามที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิกได้ให้ความสำคัญในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง และรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดที่ปัจจุบันทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลจึงกำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระเร่งด่วนแห่งชาติ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 กำหนดให้มีแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด มุ่งเน้นลดปริมาณผู้กระทำผิดและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ โครงการไทยนิยมยั่งยืน ดำเนินงานตามมาตรการป้องกัน มาตรการปราบปรามและมาตรการบำบัดรักษา เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจร ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี ได้กิจกรรมดังกล่าวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด เกิดการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในหมู่บ้าน ชุมชนของตนเองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

           ทั้งนี้กิจกรรมภายในงาน นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้อ่านคำปราศรัยของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ภายใต้คำขวัญ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” จากนั้นได้กล่าวนำปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบ นอกจากนี้ยังมีการแสดงวงดนตรีเยาวชน, การแสดง To be number one วงโปงลาง โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา, การมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดเรียงความในหัวข้อ “วันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน)” ระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษา, ระดับอาชีวศึกษา รวมทั้งสิ้น 20 คน, การมอบรางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทองอันดับ 1 ปีการศึกษา 2559 ให้แก่ โรงเรียนวัดห้วยโรง(หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย สังกัด สพป.เพชรบุรีเขต 1, โรงเรียนบ้านหนองสะแก ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน สังกัด สพป.เพชรบุรีเขต 2 ในโอกาสนี้ด้วย

http://https://www.youtube.com/watch?v=Zqjk4ee3n58&feature=youtu.be

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!