ศอ.ปส.จ.เพชรบุรี เปิดศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรุ่นที่ 5 ประจำปี 2561 เพื่อบำบัด ฟื้นฟู ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด

ศอ.ปส.จ.เพชรบุรี เปิดศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรุ่นที่ 5 ประจำปี 2561

เพื่อบำบัด ฟื้นฟู ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด

          เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ที่วัดถ้ำแก้ว ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี พระครูสมุห์อำนวย ปภากโร เจ้าคณะตำบลโพไร่หวาน เจ้าอาวาสวัดถ้ำแก้ว ประธานฝ่ายสงฆ์ นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส เป็นประธานร่วมเปิดศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเพชรบุรี รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2561 จัดโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอบ้านแหลม พ.ท.ประกิจ ศรีบุญเรือง นายทหารฝ่ายสารวัตรมณฑลทหารบกที่ 15 นายสาธิต เกียรติสุพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี นายวิชาญ ม่วงใหม่ แรงงานจังหวัดเพชรบุรี นางกรรณิกา เอี้ยวสกุลรัตน์ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธี นายรณกร เผ่าวิจารณ์ ป้องกันจังหวัดเพชรบุรี และคณะให้การต้อนรับ

          นายรณกร กล่าวว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ได้กำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2561 ตามแนวทางการขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด 2561 เน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาผู้ค้าและผู้ติดยาเสพติด รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วย ดังนั้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี จึงจัดให้มีการเปิดศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเพชรบุรีขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 5 โดยกำหนดดำเนินการในระหว่างวันที่ 15 – 29 พฤษภาคม 2561 ซึ่งครั้งนี้มีเยาวชนหรือผู้ที่ใช้ยาเสพติดที่เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 106 คน อายุต่ำสุด 18 ปี และอายุมากสุด 48 ปี มาเข้ารับการบำบัด ฟื้นฟู และปรับเปลี่ยนความคิด พฤติกรรม เพื่อให้โอกาสผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ได้แก้ไขปรับปรุงตัวเองในการที่จะลด ละ เลิกยาเสพติด กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข

          นายรณกร กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมภายในโครงการดังกล่าว จัดให้มีการบำบัด ฟื้นฟู และฝึกทักษะอาชีพแบบชำนาญงานจำนวน 5 อาชีพ ประกอบด้วย การซ่อมรถจักรยานยนต์, การเพาะเห็ด, การทำผ้าบาติกและการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ทั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วย กองร้อย ตชด.ที่ 144, กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(ค่ายนเรศวร), กองบัญชาการอาสารักษาดินแดนจังหวัดเพชรบุรี, สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดเพชรบุรี, วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด, การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการบำบัดในครั้งนี้ด้วย

http://https://www.youtube.com/watch?v=BglKliZk4bk

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!