ศีลเสมอกัน

             การแสดงความสามารถในสถานการณ์ที่ต้องแข่งขันให้รู้แพ้
รู้ชนะ บางครั้งต่างฝ่ายต่างก็มีฝีไม้ลายมือพอ ๆ กัน ชนิดที่ว่ากินกัน
ไม่ลง สุดท้ายเมื่อไม่มีใครแพ้ใครชนะก็ต้องตัดสินให้ทั้งคู่เสมอกัน

             คำว่า เสมอ มีความหมายว่า เท่ากัน หรือ พอ ๆ กัน แต่แท้จริง
แล้วคำนี้ ยังมีความหมายตามนัยต่าง ๆ อีกหลายลักษณะที่
พจนานกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ รวบรวมไว้ดังนี้

             เสมอ ๑ หมายถึง รักษาคุณสมบัติได้ดีไปโดยตลอด เช่น
เสมอต้นเสมอปลาย  เสมอ ๒ หมายถึง ทัดเทียม, เท่าเทียม
เช่น เสมอบ่าเสมอไหล่, เสมอหน้า, เสมอภาค เสมอ ๓ หมายถึง
ไม่ได้ไม่เสีย เช่น เสมอตัว เสมอ ๔ หมายถึง เข้าข้าง, คาดว่าจะชนะ เช่น เสมอนอก เสมอ ๕ หมายถึง ชื่อเพลงหน้าพาทย์ ที่ใช้ประกอบการเดินของตัวละครในระยะใกล้ ๆ มีชื่อเพลงต่าง ๆ กัน
เช่น เพลงเสมอ, เสมอมาร, เสมอเถร, เสมอผี, เสมอตีนนกหรือเสมอบาทสกุณี เสมอ ๖ หมายถึง ราบเรียบ, ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ
เช่น พื้นเสมอกัน เสมอ ๗ หมายถึง เทียบเท่า, เทียบคู่ เช่น เสมอสอง เสมอ ๘ หมายถึง ได้ดังใจ เช่น เสมอใจ วันศุกร์รสสมพาส
เจ้าสุดสวาทอาจเสมอใจ วันศุกร์จะสุขไฉนด้วยไกลข้างร้างแรมสมร
(กาพย์ต่อโคลงนิราศธารโศก)
เสมอ ๙ หมายถึง เทียบเท่า, เทียบเหมือนจะใช้ในเชิงอุปมา เช่น

                         ฤดูวู้ว่าวห้อง       หาวบน

          เกลี้ยงกลิ่นจันทน์นฤมล   เฟื่องฟุ้ง

          น้ำค้างว่างลมทน           ฤๅรอด

          ใครจะกอดค่ำหรุ้ง          อุ่นเนื้อเสมอสมร (กาพย์ต่อโคลงนิราศธารโศก)

             และที่ผมเสนอเพิ่มเติม คือ เสมอ ๙ หมายถึง ประจำ เช่น
เขามาหาฉันอยู่เสมอมิได้ขาด ฉันคิดถึงเธออยู่เสมอ ๆ

             ที่ยกเรื่องคำว่า เสมอ มาอธิบายเพราะได้ตามข่าวที่ ร.อ.
ธรรมนัส พรหมเผ่า แกนนำพรรคเศรษฐกิจไทย ยกคำ “พรหม
พินาศสี่
เทียบเคียงกับหลักธรรม “พรหมวิหารสี่ (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

             ตามข่าวเสนอว่า “ผู้กองนัส” ส่งสารเหน็บแนมแกมประชด
ที่สะท้อนความไม่ลงรอยกันกับผู้ใหญ่ในรัฐบาล

             “…ผู้กองนัส” ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าทีม “กบฏพลังประชารัฐ” แกนนำพรรคเศรษฐกิจไทย จะเกิดดวงตาเห็นธรรม
ในฤกษ์
“วันเสาร์ ๕

          โพสต์ลอย ๆ ออกอากาศ เหมือนตั้งใจส่งสาร “เทศนา
สั่งสอนบางคนว่าด้วยหนทางแห่งความวิบัติ

          ๑.หลงอำนาจ ๒.ฉ้อราษฎร์บังหลวง ๓.หลอกลวง
ลูกน้อง ๔.ยกย่องคนเลว
(หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ ๘ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๕)

             จากประเด็นนี้ทำให้เห็นข้อความในข่าวว่า

          “ที่แน่ ๆ “สารธรรม” จาก “ผู้กองนัส” มันสะท้อนสัมพันธภาพระหว่างแกนนำพรรคเศรษฐกิจไทยกับผู้นำรัฐบาล ศีลไม่เสมอกัน
ไม่มีทางไปกันได้

             แสดงว่าแต่ก่อนตอนที่ทำอะไรเข้ากันได้เป็นปี่เป็นขลุ่ยนั่น
ศีลเสมอกันดีอยู่ พอไป ๆ มา ๆ พอรู้ว่า ศีลไม่เสมอกัน ก็แตกหักกันชัดเจน ชนิดว่า ผีไม่เผาเงาไม่เหยียบ (นักข่าวไทยรัฐใช้)

             สำนวน ศีลเสมอกัน หมายถึง การพูดเพื่อเน้นให้เห็นพฤติกรรมหรือการกระทำต่าง ๆ ของคน มีทั้งดีและไม่ดี พอมีใคร
คนหนึ่งคิดทำสิ่งใดแล้ว อีกคนหนึ่งก็เฮโลเอาตามไปด้วย

             การเอา ศีล ซึ่งหมายถึง ข้อปฏิบัติทางศาสนามาใช้เป็นมาตรวัดคุณสมบัติของคน ความจริงน่าจะใช้ในเชิงยกย่องคนมีศีลมากกว่าจะใช้ในเชิงเสียดสี เพราะคนมีศีลโดยนัยย่อมหมายถึงคนดี เว้นแต่พวกมือถือสากปากถือศีล

             ใครเป็นคนดีและคนชั่วต่างก็ย่อมรู้ทันกัน จึงเข้ากันได้ดี
จะคิดจะพูดจาอะไรก็คล้อยตามกันไปแต่โดยดี

             ศีลเสมอกัน ใช้ได้ทั้งคนดีที่คิดทำดีด้วยกันหรือจะใช้กับคนชั่วที่คิดทำชั่วด้วยกันก็ได้ แต่ส่วนใหญ่จะใช้ในเชิงตำหนิพฤติกรรมด้านที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เช่น ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าสิ่งที่ทำนั้นไม่ดีแต่ก็ยังขืนดึงดันที่จะทำต่อไปไม่มีใครห้ามใคร เพราะต่างฝ่ายต่างก็เห็นว่าดีด้วยกันทั้งคู่ พูดง่าย ๆ คนที่ศีลเสมอกัน ก็มักจะคบค้าสมาคมกันได้โดยไม่ติดขัด

             ดังนั้นเมื่อมีเหตุให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ต้องถูกเนรเทศออกจากพลังประชารัฐไป นอกจากคนขับจะรู้สึกว่าอยู่ไปก็ไร้ประโยชน์แล้ว ขืนหากยังให้อยู่ต่อไปอีกก็มีแต่จะคอยขัดแข้งขัดขาเปล่า ๆ ส่วน ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า พอออกมาได้ก็ตีปีกไม่สน
หน้าอินทร์หน้าพรหม เพราะเจ้าตัวคงคิดว่าตัวเองก็มีดีอยู่ไม่ใช่น้อย
และก็เคยกระตุกหนวดเสือเฒ่าอย่าง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มาแล้วหลายครั้ง

                วลี “พรหมพินาศสี่” เป็นคู่ปรปักษ์ชัดเจนกับ “พรหมวิหารสี่”
ที่เหมือน ร.อ. ธรรมนัส พยายามจงใจให้เห็นความพินาศในการบริหาร
ประเทศของรัฐบาลชุดนี้ และจากการตีความนัยของวลีดังกล่าวทำให้รู้สึกว่า ร.อ. ธรรมนัส คงอยากจะยกตัวเองว่าอยู่เหนือ พล.อ. ประยุทธ์ อยู่หลายเท่าจริง ๆ หากจะขุด ขึ้นมาว่ากันแล้ว ร.อ. ธรรมนัสเองก็ใช่ย่อยนะ ถึงศีลจะไม่เสมอกับคนนี้แต่ก็ไปเสมอกับคนอื่นที่ติดลบไม่ต่างกัน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!