ศูนย์บริการสาธารณสุข (วัดธ่อ) เปิดบริการรับจองนัดฉีดวัคซีนโควิด-19

เทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยงานงานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เปิดบริการรับจองนัดฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มโรคเรื้อรัง 7 โรค ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรคอ้วน ที่ไม่สะดวกในการจองนัดผ่านแอปพลิเคชั่น “หมอพร้อม” หรือไม่สะดวกไปจองนัดที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

                ทั้งนี้ ท่านสามารถมารับบริการจองนัดฉีดวัคซีนได้ที่งานป้องกันและควบคุมโรค ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองเพชรบุรี (แยกไฟแดงใกล้วัดธ่อ) โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ มาติดต่อขอนัดจองฉีดวัคซีนได้ด้วยตนเอง / ฝากผู้อื่น /โทรแจ้งที่ เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 097-2910159 ในวันและเวลาราชการ (ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.)

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!