สถานการณ์การแพร่ระบาดของคลัสเตอร์ เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

วันนี้ (24 พฤษภาคม 2564) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยในส่วนของคลัสเตอร์ โรงงานแคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ยังมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เป็นแรงงานชาวเมียร์มา โดยข้อมูลล่าสุดของเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 64 เวลา 12.00 น. ที่ผ่านมา ข้อมูลผู้ติดเชื้อในโรงงานฯ ดังกล่าว มีจำนวน 946 ราย รวมยอดในส่วนของโรงงานฯ สะสม 1,726 ราย นอกจากนี้แล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังได้นำรถพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เข้าฉีดพ่นฆ่าเชื้อในพื้นที่โดยรอบโรงงานฯ และสถานที่กักตัวซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงงานดังกล่าว เพื่อป้องกันและสกัดกั่นการแพร่ระบาดของโรคฯ

                ด้านของรถพระราชทานตรวจเชื้อชีวนิรภัย ยังคงตรวจหาเชื้อเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง โดยในวันนี้ มีแผนในการลงตรวจหาเชื้อแบบเชิงรุกในพื้นที่อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยจะทำการตรวจเชื้อในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งยังคงได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่ทั้งชาวไทยและแรงงานชาวเมียร์มา ทยอยเดินทางกันมาเข้ารับการบริการกันอย่างต่อเนื่อง

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!