สนง.จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี ชวนนายจ้างและสถานประกอบการ ร่วมแจ้งเจตจำนงตำแหน่งงานว่างผ่านตู้งาน JOB BOX

สนง.จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี ชวนนายจ้างและสถานประกอบการ

ร่วมแจ้งเจตจำนงตำแหน่งงานว่างผ่านตู้งาน JOB BOX

          เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นางจงกล สุวรรณานนท์ จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผย “เพชรภูมิ” ว่า ตามที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี ได้ติดตั้ง “ตู้งานอัจฉริยะ JOB BOX” จำนวน 2 แห่ง คือ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี บริเวณชั้น 2 ตรงข้ามจุดบริการลูกค้า และห้างเทสโก้โลตัส สาขาท่ายาง อำเภอท่ายาง บริเวณจุดให้บริการลูกค้า ติดร้านซีเอ็ดบุ๊ค เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกในการจัดหางานแก่ประชาชนผู้ว่างงาน ผู้ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐที่ประสงค์จะหางาน ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไปนั้น

 

 

          นางจงกล กล่าวต่อไปว่า ด้วยลักษณะพิเศษของตู้งาน JOB BOX ที่มีลักษณะคล้ายตู้เอทีเอ็ม(ATM) สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ง่ายต่อการสมัครและกรอกข้อมูล ล่าสุดสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี ได้รวบรวมผลการดำเนินงานตู้ JOB BOX ประจำเดือนตุลาคมที่ผ่านมา พบว่า มีจำนวนงานว่าง 51 ตำแหน่ง ใน 143 อัตรา มีผู้มาใช้บริการรวม 43 คน จำนวน 48 ครั้ง ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี จึงขอเชิญชวนนายจ้างและสถานประกอบการ ยื่นแจ้งเจตจำนงตำแหน่งงานว่างของตนเองในระบบงาน JOB BOX โดยสามารถดาวน์โหลดใบแจ้งตำแหน่งงานว่างได้จากเว็บไซต์ https://doe.go.th/phetchaburi พร้อมแนบเอกสารหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของสถานประกอบการ หรือสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภพ.20) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้าง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจ(พร้อมอากรแสตมป์)

 

 

          ” เมื่อดำเนินแล้วเสร็จสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรีจะทำการบันทึกข้อมูลลงระบบศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย Smart Job Center และจะอนุมัติการเป็นสมาชิก ออกบัตรนายจ้าง จากนั้นจะดำเนินการประกาศตำแหน่งงานว่างลงระบบ Smart Job Center ซึ่งนายจ้างสามารถบันทึกตำแหน่งงานว่างได้ด้วยตนเองหรือส่งแบบ แจ้งตำแหน่งงานว่างมาที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรีเพื่อทำการบันทึกข้อมูล โดยระบบจะทำการเชื่อมต่อข้อมูลอัตโนมัติไปแสดงผลบนตู้งาน JOB BOX ซึ่งผู้สมัครงานจะสามารถค้นหาตำแหน่งงานและสมัครงานผ่านตู้งาน JOB BOX ได้ทันที ” นางจงกลกล่าว

 

 

          ทั้งนี้นายจ้างหรือสถานประกอบการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร.032 4088382-3

 

 

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

 

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!