สนง.บรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ร่วมกับสนง.สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี รพ.พระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี และภาคีเครือข่าย จัดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการอื่น

สนง.บรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ร่วมกับสนง.สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี รพ.พระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี และภาคีเครือข่าย จัดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการอื่น และโครงการ “ยิ้มสวยเสียงใส” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องนพเก้า ชั้น 9 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการทางศัลยศาสตร์ตกแต่งอื่นๆ และโครงการ “ยิ้มสวยเสียงใส” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยและภาคีเครือข่ายจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 12 – 16 พฤศจิกายน 2561 โดยมีนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นายบุญลาภ ทิพย์จันทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เจ้าหน้าที่จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และผู้พิการทางศัลยศาสตร์ตกแต่งอื่นๆในจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกว่า 200 คน นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นายแพทย์ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีร่วมให้การต้อนรับ


          นายแพทย์ชุมพล เปิดเผยว่า โรคปากแหว่ง เพดานโหว่ เป็นความพิการของใบหน้าแต่กำเนิดที่พบมากที่สุด โดยมีอัตราการเกิดความพิการปากแหว่ง ประมาณ 1 ต่อ 650 และอัตราการเกิดความพิการเพดานโหว่ประมาณ 1 ต่อ 2,500 ของทารกมีชีพ ความพิการนี้ทำให้ทารกมีความยากลำบากในการดูดนมและรับประทานอาหาร เกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่าย อาทิ ปอดบวม หูน้ำหนวก การพูดออกเสียงไม่ชัดเจน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีความพิการทางศัลยศาสตร์ตกแต่งอื่นๆ การเป็นแผลหดรั้งจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก นิ้วติด นิ้วเกิน ซึ่งปัญหาเหล่านี้ทำให้เป็นอุปสรรค และเกิดความยากลำบากในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมของผู้ป่วย

          นายแพทย์ชุมพล กล่าวต่อไปว่า โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ศัลยแพทย์ตกแต่ง ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ วิสัญญีแพทย์ พยาบาลอาสาสมัครจากที่ต่าง ๆ และศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง ภาควิชาศัลยศาสตร์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ภาควิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และผู้พิการทางศัลยศาสตร์ตกแต่งอื่น ๆ ได้รับการผ่าตัดแก้ไขในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมถึงส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยและญาติให้ดีขึ้น อีกทั้งเป็นการสนับสนุนด้านวิชาการแก่โรงพยาบาลในส่วนภูมิภาค ให้เกิดการพัฒนา และปรับปรุงแนวทางการรักษาผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และผู้พิการทางศัลยศาสตร์ตกแต่งอื่น ๆ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

          กิจกรรมภายในงาน มีการซักประวัติ ตรวจสุขภาพ และคัดกรองผู้ป่วยจากพื้นที่ต่างๆ ทั้งในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียงก่อนเข้าทำการรักษาผ่าตัดในระหว่างวันที่ 13 – 16 พฤศจิกายน 2561 โดยมีผู้ป่วยที่ผ่านการคัดกรองแล้วจำนวนทั้งสิ้น 66 คน นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และคณะได้ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว ที่เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีบริจาคให้แก่ ผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการ ในโอกาสนี้ด้วย

http://https://www.youtube.com/watch?v=SuCC2RB1vUc

#ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!