สนง.พลังงาน จ.เพชรบุรี จัดโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ขับเคลื่อนนโยบายนายกรัฐมนตรี

สนง.พลังงาน จ.เพชรบุรี จัดโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ

ขับเคลื่อนนโยบายนายกรัฐมนตรี


          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 31 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุมนพรัตน์ โรงแรมรอยัลไดมอน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561 จัดโดยสำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี มีส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงกว่า 300 คน นายเฉลิมพร ทองประดู่ นายช่างเทคนิคอาวุโส รักษาราชการแทนพลังงานจังหวัดเพชรบุรี และคณะให้การต้อนรับ

          นายเฉลิมพร กล่าวว่า จากกรณีที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้หน่วยงานราชการทุกภาคส่วน ปรับลดการใช้พลังงานลงอย่างน้อยร้อยละ10 และให้รายงานผลสำเร็จตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 เพื่อปฏิรูปหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนให้เกิดการใช้พลังงานอย่างประหยัด พร้อมเป็นตัวอย่างที่ดีกับภาคเอกชน และภาคประชาชนในการช่วยลดรายจ่ายของประเทศ

          ดังนั้นสำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลชี้วัดที่ 4.2 ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้หน่วยงานราชการ จำนวน95 หน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 84 หน่วยงาน ที่ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานการลดพลังงาน(ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง)ผ่านระบบ E Report ได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาท หน้าที่การเป็นผู้นำภาคส่วนอื่นๆ ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

          โครงการดังกล่าว จัดให้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง เทคนิคการลดการใช้พลังงาน เพื่อบรรลุเป้าหมาย 10 % , การสร้างความรู้ความเข้าใจแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ, แนวทางการดำเนินการตามตัวชี้วัด โดยเจ้าหน้าที่จากกระทรวงพลังงาน และเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานพลังงานจังงานจังหวัดเพชรบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!