สนง.พัฒนาชุมชน จ.เพชรบุรี

ชวนร่วมคัดสรรสุดยอด OTOP

นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่  ๒-๑๑ พ.ค.นี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญ
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดเพชรบุรี ที่
ลงทะเบียนตั้งแต่ปี ๒๕๕๗-วันที่  ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕ นำผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้มาตรฐาน อาทิ อย., ฮาลาล, มผช., GMP, GAP, HACCP, Q, มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สมัครเข้าร่วมการคัดสรร “สุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย” ปี ๒๕๖๕ ระดับจังหวัด โดยแบ่งห้วงเวลาการรับสมัครดังนี้

วันที่ ๒-๖ พ.ค. ๖๕ รับสมัครประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย, ของใช้, สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

วันที่ ๗-๑๑ พ.ค. รับสมัครคัดสรรฯ ประเภทอาหาร และเครื่องดื่ม

ทั้งนี้ผู้ประกอบการ ๑ กลุ่ม สามารถนำผลิตภัณฑ์เข้าร่วมการคัดสรรฯได้ ๑-๓ ผลิตภัณฑ์ โดยคณะกรรมการกำหนดพิจารณาการคัดสรรฯ ในวันที่ ๑๗-๑๘ พ.ค.๖๕ ณ ห้องนพรัตน์ โรงแรมรอยัล ไดมอน อ.เมือง จ.เพชรบุรี

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดเพชรบุรี ที่สนใจร่วมการคัดสรร สามารถสมัครได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. ๐๓๒-๔๒๕๕๗๐.

นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์
error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!