สภากาแฟ (วันที่ 16 ตุลาคม 2565)

หลวงพ่ออาร์ตพระครูปิยวัชรวงศ์ เจ้าอาวาสวัดสำมะโรง

ชวนขอพรท้าวเวสสุวรรณจำหลักไม้จันทน์หอม อายุกว่า ๔๐๐  ปี

          “พระครูปิยวัชรวงศ์” หรือ “หลวงพ่ออาร์ต” เจ้าอาวาสวัดสำมะโรง อ.เมือง จ.เพชรบุรี เปิดเผย “เพชรภูมิ” ว่า วัดสำมะโรง เดิมชื่อ “วัดบ้านสามพันโลง” หรือ“วัดบ้านสามพันโพลง” เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของ จ.เพชรบุรี สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ราวปี พ.ศ. ๒๑๕๓ ตรงกับรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรม มีหลักฐานยืนยันประวัติศาสตร์ของวัดได้จากหน้าบันหอระฆังตอนบน สลักเป็นลายเทพนม ประกอบลายกนกประดับกระจกสี ซึ่งเป็นศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย

          นอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่เป็นเอกสารของ กรมพระ-กลาโหม เล่ม ๖ จ.ศ. ๑๒๑๗ เลขที่ ๘๒ หน้า ๒๗๗-๒๗๘ เจ้าพระยาอรรคมหาเสนาบดี ถึง พระยาเพชรบุรี ความว่า…

          “ด้วยบอกเข้าไปว่า พระครูสุชาติเมธาจารย์ วัดชีปะเกิด กับนายคง อุปัฏฐาก มีศรัทธาสร้างพระอุโบสถวัดบ้านสามพันโลง พระอารามหลวงหนึ่ง ตรัสเหนือเกล้าสั่งว่า พระครูสุชาติเมธาจารย์ วัดชีปะเกิด กับนายคง มีศรัทธาสร้างพระอุโบสถ ในพื้นที่กว้าง ๔ วา ยาว ๘ วา นั้น ทรงพระราชอุทิศที่บอกมา ให้ไป ณ วันที่ ๒ เดือน ๘ แรม ๕ ค่ำ ปีเถาะ สัปตศก จ.ศ. ๑๒๑๗”ซึ่งตามใบบอกนี้ตรงกับปี พ.ศ. ๒๓๙๘ เป็นปีที่ ๕ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔

          เดิมวัดสำมะโรงตั้งอยู่ทางตะวันออกห่างจากที่ตั้งวัดในปัจจุบันไปประมาณ ๓๐๐ เมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๑๐ ไร่ ชาวบ้านเรียกกันว่าเกาะกลางหรือเกาะร้าง

        เล่ากันว่าครั้งพม่าตีกรุงศรีอยุธยาแตกแล้ว ทหารพม่าได้เผาวัดวาอารามและบ้านเรือนทิ้ง ภายหลังสงครามสงบก็มีผู้คนเข้ามาตั้งรกรากอาศัยอยู่ที่บ้านสามพันโพลง หรือ ‘บ้านสำมะโรง’ อย่างอยู่เย็นเป็นสุข ก็เกิดความศรัทธา จึงย้ายวัดเก่ามาตั้งในสถานที่แห่งใหม่และบูรณปฏิสังขรณ์ให้กลับมาเป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษาจนถึงปัจจุบัน

        ขณะที่ทำการรื้อถอนพระอุโบสถหลังเก่าได้พบองค์ “ท้าวเวสสุวรรณ” ถูดจัดวางอยู่บนขื่อด้านทิศตะวันออกของพระอุโบสถ มีอัตลักษณ์เฉพาะ องค์สีเขียว ตาแดง แกะสลักจากไม้จันทน์หอม มีขนาดความสูง ๓๒ เซนติเมตร เป็นศิลปะขอมผสมผสานอยุธยา

        ชาวบ้านเล่ากันว่า ก่อนที่จะอัญเชิญองค์ท้าวเวสสุวรรณมาเก็บรักษาไว้ที่ห้องของ “หลวงพ่อบุญยืน” พระครูจิรวัชราภร เจ้าอาวาสวัดรูปที่ ๗ มักจะเห็นท้าวเวสสุวรรณมาปรากฏร่างใหญ่โตมีลักษณะตัวเขียวตาแดงที่บริเวณพระอุโบสถของวัดอยู่เป็นประจำอีกด้วย

          ส่วนที่เล่าขานกันว่า “ท้าวเวสสุวรรณ” ของวัดสำมะโรงได้แผ่บารมีให้ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมากราบไหว้กันอย่างไม่ขาดสายนั้น เริ่มมาจากเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้มีโยมสามีภรรยาชาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เดินทางมาพบพระครูปิยวัชรวงศ์ที่วัด บอกว่าองค์ท้าวเวสสุวรรณได้ไปเข้าฝัน บอกให้มากราบไว้ท่านซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในห้องเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้ เมื่อถามถึงลักษณะขององค์ท้าวเวสสุวรรณ โยมทั้งสองก็บอกลักษณะได้ถูกต้องทั้งหมด

        “อาตมารู้สึกงงเป็นอย่างมาก เพราะที่ผ่านมาไม่เคยบอกใครให้ทราบมาก่อน หลังจากนำท้าวเวสสุวรรณออกมาให้โยมกราบไหว้ขอพรแล้ว ก็มีญาติโยมจากทั่วทุกสารทิศที่ทราบข่าวได้เดินทางมากราบไหว้ขอพรกันอย่างไม่ขาดสาย ส่วนใหญ่จะมาขอโชคขอลาภ ขอเรื่องหน้าที่การงาน เรื่องขายที่ดิน หลายคนสมหวังก็ได้นำดอกกุหลาบสีแดง น้ำแดง และสิ่งของอื่น ๆ มาแก้บนกันอย่างต่อเนื่อง”

            ขอเชิญกราบสักการบูชาองค์ท้าวเวสสุวรรณจำหลักไม้จันทน์หอมโบราณศักดิ์สิทธิ์ อายุกว่า ๔๐๐ ปี ได้ที่วัดสำมะโรง ต.สำมะโรง อ.เมือง จ.เพชรบุรี เปิดทุกวัน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐๘๑-๘๕๗๙๖๑๕.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!