สภากาแฟ ๑๐ มี.ค. ๖๔

https://www.facebook.com/watch/live/?v=136165601738698&ref=watch_permalink

พบกับรายการ “สภากาแฟเพชรภูมิ” ทุก ๆ เช้าวันพุธ ทาง #สถานีวิทยุกระจายเสียงเพชรภูมิเรดิโอ FM 103.50 MHz รายการข่าวที่นำทุกเหตุการณ์ข่าวสำคัญในจังหวัดเพชรบุรี มาวิพากษ์พูดคุยกันในรายการ โดยทีมข่าวเพชรภูมิ คุณปริญญา สุนทรวาทะ ประธานกรรมการบริษัท หนังสือพิมพ์เพชรภูมิ จำกัด คุณอภิชาต พวงน้อย หน.กองบรรณาธิการ นสพ.เพชรภูมิ คุณประชา สินธุรส และ คุณอุดมเดช เกตุแก้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวประจำกองบรรณาธิการ นสพ.เพชรภูมิ ดำเนินรายการ คุณชนาภา วงศ์สามารถ ควบคุมเสียง

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!