สภาวัฒนธรรมตำบลบ้านหม้อ และภาคีเครือข่าย จัดงาน”ครอบครัวสุขสราญ ณ บ้านหม้อ” สืบสานวัฒนธรรมไทย

สภาวัฒนธรรมตำบลบ้านหม้อ และภาคีเครือข่าย

จัดงาน”ครอบครัวสุขสราญ ณ บ้านหม้อ” สืบสานวัฒนธรรมไทย

          เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 12 เมษายน 2561 ที่วัดประดิษฐ์วนาราม ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)บ้านหม้อ เป็นประธานเปิดงาน “ครอบครัวสุขสราญ ณ บ้านหม้อ” ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีนางสภาภร จิราณิชชกุล รองนายก อบต.บ้านหม้อ นางสมคิด มุ้งลิ้ม ปลัด อบต.บ้านหม้อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เด็ก เยาวชน และประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก นายอานนท์ โถสกุล ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านหม้อและคณะให้การต้อนรับ

          นายอานนท์ กล่าวว่า สภาวัฒนธรรมตำบลบ้านหม้อร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภา อบต.บ้านหม้อ จัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ และอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีของไทย ด้วยการเชิญชวนเด็ก เยาวชนและประชาชนชาวเพชรบุรี แต่งกายชุดไทยร่วมงาน “ครอบครัวสุขสราญ ณ บ้านหม้อ” โดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน ก่อเจดีย์ทราย พร้อมสนุกสนานไปกับรำวงมาตรฐาน ซุ้มแสดงงานศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย การแสดงผลงานลายรดน้ำ โดยนายธานินทร์ ชื่นใจ ช่างเขียนลายรดน้ำสาขาศิลปะ(การช่างฝีมือ) ช่างเขียนลายรดน้ำชื่อดังชาวเพชรบุรี, การแสดงงานศิลปะปูนปั้น โดยนายสำรวย เอมโอษฐ ช่างปูนปั้นชื่อดังเมืองเพชรบุรี, การแสดงผลงานแทงหยวก โดยนายวิริยะ สุสุทธิ ช่างแทงหยวก ชั้นครูชื่อดังของเมืองเพชร ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาทัศนศิลป์(แทงหยวก) และพิเศษสุดกับบูธชวนชิมอาหารพื้นบ้านมากมายว่า 10 บูธ อาทิ แกงหัวตาล ผัดหมี่ ขนมตาล ขนมเบื้อง ตาลโตนดทอด ข้าวเหนียวมะม่วง ฯลฯ ให้ผู้ร่วมงานได้ชิมฟรีตลอดงานอีกด้วย

http://https://www.youtube.com/watch?v=PauWpj92geI

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!