สภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านลาดจัดงานลานเพลิน ร้อยดี วิถีบ้านลาด

“ลานเสวนาภาษาถิ่น ศิลปะ ศิลปินถิ่นบ้านลาด”
ณ อบต.บ้านหาด ๒๐-๒๑ มกราคม ๒๕๖๖

      สภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านลาด นำโดย
จ่าอากาศเอก อภิชาต แก้วโกศล ประธานสภา
วัฒนธรรมอำเภอบ้านลาด ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลทุกแห่งในอำเภอบ้านลาด โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
กำหนดจัดงาน “โครงการลานเพลิน ร้อยดี
วิถีบ้านลาด”
ภายใต้แนวคิด “ลานเสวนาภาษาถิ่น
ศิลปะ ศิลปินถิ่นบ้านลาด”
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเสวนาเรื่อง
“เหน่อบ้านเอ็ง กะ เหน่อบ้านข้า เอาละว้า เดี่ยว
รู้เรื่อง”
การประชันภาษาถิ่นบ้านลาด การแสดงหนังตะลุงเล่าเรื่องภาษาบ้านลาด การประกวดลูกทุ่ง
เสียงในฟิล์ม ชมการประกวดนิทรรศการอัตลักษณ์
ของ ๑๘ ตำบลในพื้นที่อำเภอบ้านลาด การแสดงศิลปวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้าน วัวเทียมไถ รำวงย้อนยุค เริ่มงานตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!