สภาวัฒนธรรม อ.บ้านลาด จัดงานลานวัฒนธรรม “อาหารไทย อาหารพื้นบ้าน” จัดประกวด “แกงหัวตาล – ขนมต้มขาว”

สภาวัฒนธรรม อ.บ้านลาด จัดงานลานวัฒนธรรม

“อาหารไทย อาหารพื้นบ้าน” จัดประกวด “แกงหัวตาล – ขนมต้มขาว”


          เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ร.ร.บ้านลาดวิทยา อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี นายชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานลานเพลิดร้อยดีวิถีบ้านลาด “ลานวัฒนธรรม อาหารไทย อาหารพื้นบ้าน” โดยมี ว่าที่ร้อยโทยุทธ นุชสวัสดิ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านลาด กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน นางกรรณิกา เอี้ยวสกุลรัตน์ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี น.ส.สุนีย์รัตน์ ภู่ขำ นายอำเภอบ้านลาด พร้อมด้วย ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลในพื้นที่ อ.บ้านลาด เครือข่ายทางวัฒนธรรม นักเรียน ร.ร.บ้านลาดวิทยา ประชาชนชาวอำเภอบ้านลาด ร่วมเปิดงาน


          ว่าที่ร้อยโทยุทธ นุชสวัสดิ์ กล่าวว่า อำเภอบ้านลาดมีศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งศิลปะการแสดง ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหารคาวหวานที่เป็นเอกลักษณ์ สมควรนำมาถ่ายทอดและเผยแพร่ให้เยาวชนและประชาชนได้รู้จัก ตระหนักในความสำคัญและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานให้คงอยู่สู่คนรุ่นหลัง ด้วยเหตุนี้ สภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านลาด จึงได้ร่วมกับ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายสภาวัฒนธรรมตำบลในเขตพื้นที่ อ.บ้านลาด ทั้งหมด 18 ตำบล โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.เพชรบุรี จำนวน 100,000 บาท จัดงาน ลานเพลิดร้อยดีวิถีบ้านลาด “ลานวัฒนธรรม อาหารไทย อาหารพื้นบ้าน” เพื่อจัดแสดงสาธิตภูมิปัญญาวัฒนธรรมด้านอาหารคาวหวาน งานหัตถกรรม ศิลปวัฒนธรรมของแต่ละตำบลให้เยาวชนคนรุ่นใหม่และผู้ที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ เป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และสร้างความเข้มแข็งภายในชุมชน สร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชน สร้างความสามัคคีในชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรม
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสาธิตภูมิปัญญาด้านการทำอาหารคาวหวานโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น อาทิ แกงหัวตาล แกงหลอก ยำใหญ่ ทอดมันมะละกอ ห่อหมก ขนมต้ม ขนมตาล ฯลฯ การแสดงศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ บนเวที รำวงย้อนยุคจากคณะนางรำผู้สูงอายุ นิทรรศการวัวเทียมเกวียน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ซุ้มกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม สานใบตาล พับดอกกุหลาบจากใบเตย การทำพู่ประดับวัวเทียมเกวียน เป็นต้น นอกจากนี้ภายในงานยังมีการประกวดทำอาหารคาวหวาน ได้แก่ แกงหัวตาล และ ขนมต้มขาว ผลการตัดสินของคณะกรรมการปรากฏว่า ต.ลาดโพธิ์ ได้รับรางวัลที่ 1 การประกวดแกงหัวตาล ส่วน ต.หนองกะปุ ได้รับรางวัลที่ 1 การประกวดขนมต้มขาว          การจัดงานครั้งนี้ นับเป็นการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวอำเภอบ้านลาด โดยเฉพาะภูมิปัญญาการทำอาหารคาวหวาน มาเผยแพร่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ศึกษาเรียนรู้ อีกทั้งยังก่อให้เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วน เครือข่ายวัฒนธรรมแต่ละชุมชน สร้างความสุข ความสามัคคีด้วยมิติวัฒนธรรมอันดีงาม.

 

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!