สภาวัฒนธรรม อ.หนองหญ้าปล้อง จัดงานลานวัฒนธรรม “กินเห็ด เด็ดพริกกะเหรี่ยง” จัดแข่งขันปอก-กินทุเรียนสร้างสีสัน

สภาวัฒนธรรม อ.หนองหญ้าปล้อง จัดงานลานวัฒนธรรม

“กินเห็ด เด็ดพริกกะเหรี่ยง” จัดแข่งขันปอก-กินทุเรียนสร้างสีสัน


          เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ เวทีกลางชั่วคราวสนามข้างธนาคารออมสิน (สาขาหนองหญ้าปล้อง) อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี นายชัยยะ อังกินันทน์ นายก อบจ.เพชรบุรี ในฐานะประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานลานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น “กินเห็ด – เด็ดพริกกะเหรี่ยง” โดยมี นางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอหนองหญ้าปล้อง นางกรรณิกา เอี้ยวสกุลรัตน์ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี นางศิริวรรณ วัฒนากร ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหนองหญ้า พร้อมด้วยเครือข่ายสภาวัฒนธรรมประจำตำบลในเขตพื้นที่ อ.หนองหญ้าปล้อง นักเรียน นักศึกษา ประชาชนชาวอำเภอหนองหญ้าปล้อง และนักท่องเที่ยวร่วมพิธีเปิดงาน


          นายสมชาย ทองประเสริฐ รองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหนองหญ้าปล้อง กล่าวว่า สภาวัฒนธรรมอำเภอหนองหญ้าปล้อง ได้ร่วมกับเครือข่ายสภาวัฒนธรรมตำบลในเขตพื้นที่ อ.หนองหญ้าปล้อง นำต้นทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชาวอำเภอหนองหญ้าปล้อง ซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ได้แก่ วิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง ชาวไทยทรงดำ และชาวไทยพื้นถิ่น จัดแสดง สาธิต และจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม ภายในงานลานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น “กินเห็ด – เด็ดพริกกะเหรี่ยง” ระหว่างวันที่ 21 – 22 ก.ค. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวอำเภอหนองหญ้าปล้อง ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับประชาชน รวมทั้งยังเป็นการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมในพื้นที่

          กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการและวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยง ชาวไทยทรงดำ การแสดงของนักเรียนโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา และโรงเรียนอื่น ๆ การแสดงของชาวกะเหรี่ยง และชาวไทยทรงดำ นิทรรศการข้าวห่อกะเหรี่ยง การจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม สินค้าโอทอป อาทิ ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านยางน้ำกลัดใต้ บ้านพุพลู ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าบ้านสามเรือน รวมไปถึงผลผลิตทางการเกษตร อาทิ พริกกะเหรี่ยง เห็ดนางฟ้า ทุเรียน เงาะ มังคุด กระท้อน สับปะรด และสินค้าชุมชนอื่น ๆ อีกมากมาย

          ไฮไลท์ก่อนพิธีเปิดงาน จัดให้มีการแข่งขันปอกและกินทุเรียน โดยเจ้าของสวนทุเรียนในพื้นที่อำเภอหนองหญ้าปล้อง จำนวน 5 สวน ประชันฝีมือการปอกเปลือกทุเรียน พร้อมทั้งแข่งกินทุเรียน สร้างสีสันและความสนุกภายในงาน ทั้งนี้งานลานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น “กินเห็ด – เด็ดพริกกะเหรี่ยง” กำหนดจัดขึ้น 2 วัน เสาร์และอาทิตย์ที่ 21 – 22 กรกฎาคม นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถเดินทางไปเที่ยวงานได้อีก 1 วัน

 

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!