สภาเด็กและเยาวชน จ.เพชรบุรีเปิดรับบริจาคอุปกรณ์การเรียนชุดนักเรียน กระเป๋า ถุงเท้ารองเท้า ช่วยเหลือเด็กกลุ่มเปราะบาง

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรม “สภาเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์ สานฝันเพื่อน้อง” เปิดรับบริจาคอุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน กระเป๋านักเรียน รองเท้านักเรียน อุปกรณ์เครื่องเขียนต่าง ๆ หน้ากากอนามัย เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์
ชุดตรวจ ATK เพื่อบริจาคให้กับเด็กกลุ่มเปราะบาง ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม นายสิทธิพร คงหอม นายอำเภอบ้านลาด
นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานต่าง ๆ ประชาชนนำสิ่งของ
อุปกรณ์การเรียนมาร่วมบริจาค

นายณัฐกิตต์ แก้วเก่า อายุ ๑๖ ปี นักเรียนชั้น ม.๕ โรงเรียนบ้านแหลม-
วิทยา ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า สภาเด็กและ
เยาวชนจังหวัดเพชรบุรีได้ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
กรมกิจการเด็กและเยาวชน ดำเนินการเปิดรับบริจาคสิ่งของอุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้าชุดนักเรียน รองเท้าถุงเท้านักเรียน เวชภัณฑ์ต่าง ๆ ตามโครงการ
เปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน
เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระด้านค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องซื้ออุปกรณ์การเรียน
ชุดนักเรียน กระเป๋านักเรียน รองเท้าถุงเท้านักเรียนให้กับเด็ก ๆ กลุ่มเปราะบาง
หรือด้อยโอกาส จึงทำหนังสือประสานขอรับการสนับสนุนไปยังหน่วยงานต่าง ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนที่มี
ความประสงค์บริจาคสิ่งของอุปกรณ์การเรียนรวมถึงชุดนักเรียน รองเท้าถุงเท้านักเรียน เวชภัณฑ์ ได้แก่ หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอล์ ชุดตรวจ ATK เพื่อนำไปมอบให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสและขาดแคลนสิ่งของอุปกรณ์การเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนการศึกษา ๒๕๖๕ นี้ ทั้งนี้ผู้ที่สนใจบริจาคสิ่งของอุปกรณ์การศึกษา ได้แก่ ชุดนักเรียน กระเป๋านักเรียน ถุงเท้ารองเท้า หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอล์ ชุดตรวจ ATK สามารถนำมาบริจาคได้ที่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่บริเวณสามแยกกุ่มสะแก ใกล้กับโรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ในวันและเวลาราชการ สอบถามข้อ

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!