สมาคมกีฬาฯ ร่วมองค์กรภาคี จัดกิจกรรมเดินท่องเที่ยวเมืองเพชรไหว้พระ 9 วัด วิสาขบูชา ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561

สมาคมกีฬาฯ ร่วมองค์กรภาคี จัดกิจกรรมเดินท่องเที่ยวเมืองเพชรไหว้พระ 9 วัด

วิสาขบูชา ครั้งที่ 17 วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 ณ วัดพระพุทธไสยาสน์

รับน้ำพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์กว่า 20 วัด พร้อมวัตถุมงคล

          เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมจอมเพชร ชั้น 2 เทศบาลเมืองเพชรบุรี ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานแถลงข่าวกิจกรรมเดินท่องเที่ยวเมืองเพชรไหว้พระ 9 วัด วิสาขบูชา ครั้งที่ 17 ที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเพชรบุรี สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี มูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย(สสส.) ชมรมเดินเพื่อสุขภาพจังหวัดเพชรบุรี ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีทั้ง 17 ชุมชน และภาคีเครือข่าย กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ณ วัดพระพุทธไสยาสน์(วัดพระนอน) อำเภอเมืองเพชรบุรี โดยมีนายอัครวิชย์ เทพาสิต ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเพชรบุรี และนายปราโมทย์ สุขพลอย ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี ร่วมแถลงข่าว

          ดร.ยุทธพล เปิดเผยว่า กิจกรรมดังกล่าวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนับปีนี้เป็นครั้งที่ 17 เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธสาสนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน เวียนมาบรรจบ อีกทั้งให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวได้ร่วมตั้งจิตภาวนาให้กับประเทศ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพกายใจให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี

          ดร.ยุทธพล กล่าวว่า กิจกรรมเดินท่องเที่ยวเมืองเพชรไหว้พระ 9 วัด วิสาขบูชา ครั้งที่ 17 ดังกล่าว จะเริ่มตั้งแต่เวลา 14.09 น. วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ณ วัดพระพุทธไสยาสน์(วัดพระนอน) อำเภอเมืองเพชรบุรี ภายในงานมีการแสดงธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ โดยพระมหา ดร.สมศักดิ์ ปุณฺณโชโต เจ้าอาวาสวัดพระพุทธไสยาสน์, การแสดงความสามารถพิเศษของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพร้อมวิทย์ และโรงเรียนราษฎร์วิทยา อาทิ การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย อังกฤษและภาษาจีน การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในจังหวัดเพชรบุรี ที่มีผลงานดีเด่นทางด้านพระพุทธศาสนา

          จากนั้น เวลา 15.09 น. เริ่มกิจกรรมเดินท่องเที่ยวไหว้พระ 9 วัด โดยจุดเริ่มต้นจะออกเดินตั้งแต่วัดพระพุทธไสยาสน์(พระนอน) วัดโคก วัดกุฎีดาว วัดมหาธาตุวรวิหาร วัดพลับพลาชัย วัดแก่นเหล็ก วัดรัตนตรัย วัดข่อย วัดสระบัว และกลับมาสิ้นสุดที่วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน)

          “ ที่สำคัญในปีนี้บริเวณสองฝั่งตลอดเส้นทางได้ออกแบบตกแต่งติดตั้งพัดใบตาลพ่นสีทอง ภายในเป็นรูปพระพุทธเจ้าปางสมาธิและปางอื่นๆ และภาพพุทธประวัติ ต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณ ถ.ชีสระอินทร์ ตั้งแต่แยกเพชรนครโอสถ – แยกโรงเรียนอรุณประดิษฐ จะมีคณะสงฆ์จากวัดต่างๆในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเพชรบุรี และวัดใกล้เคียงกว่า 20 วัด อาทิ วัดไตรโลก วัดยาง วัดชีสระอินทร์ วัดช้าง วัดใหญ่สุวรรณาราม วัดพระทรง วัดเพชรพลี วัดป้อม วัดไชยสุรินทร์ วัดอัมพวันปิยาราม วัดเขาบันไดอิฐ วัดชีว์ประเสริฐ ฯลฯ ร่วมเจริญคาถาประพรมน้ำพระพุทธมนต์ตลอดเส้นทาง นอกจากนี้เมื่อผู้ร่วมพิธีเดินทางกลับถึงบริเวณทางเข้าวัดพุทธไสยาสน์(วัดพระนอน) จะได้รับน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ 9 วัด จากองค์พญานาค 9 เศียรสูง กว่า 3 เมตรเพื่อเสริมสิริมงคล
และชมการประกวดโคมประทีปดอกไม้สดเพื่อส่องสว่างในเวลากลางคืนด้วย”

          ดร.ยุทธพล กล่าวว่า หลังกิจกรรมเดินฯ เวลา 17.09 น. จะเข้าสู่พิธีสงฆ์ โดยพระสงฆ์ 99 รูป จะร่วมสวดพระพุทธมนต์น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพิธีสดับปกรณ์ โดยพระสงฆ์จำนวน 10 รูป จากนั้นพระสงฆ์ 99 รูป เจริญพระพุทธมนต์ผู้ร่วมพิธีบำเพ็ญจิตภาวนาทำบุญให้กับประเทศ ทั้งนี้ภายหลังเสร็จพิธีดังกล่าว ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเดินครบ 9 วัด จะได้รับวัตถุมงคลพระปางนาคปรก ซึ่งเป็นพระประจำวันเสาร์ ที่ผ่านการปลุกเสกจากพระเทพสุวรรณโมลี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 คนละ 1 องค์ โดยขณะประกอบกิจกรรมจะมีอาหาร พร้อมเครื่องดื่มไว้บริการประชาชนที่มาร่วมงานด้วย

          ประชาชนชาวเพชรบุรี และนักท่องเที่ยว ที่สนใจเดินท่องเที่ยวเมืองเพชรไหว้พระ 9 วัด วิสาขบูชา ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 สามารถร่วมกิจกรรมได้ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบุรี โทร.032 – 426326

 

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!