‘สมาคมชาวเพชรบุรี’ เปิดศูนย์ ‘ของดีเมืองเพชร ทีเด็ด เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าเพชรบุรีชุมชน’

“สมาคมชาวเพชรบุรี” เดิมชื่อ “สมาคมสหภูมิเพชรบุรี” ก่อตั้งขึ้น
เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ โดย นายประมวล ชินรัตน์ เป็นผู้ริเริ่ม ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคมชาวเพชรบุรี” เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๑ เพื่อรวบรวมชาวเพชรบุรีที่อาศัยอยู่นอกและในจังหวัดเพชรบุรี มาร่วมกันทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์ในจังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามัคคี ความรู้ การศึกษา ศีลธรรม วัฒนธรรม การกีฬา และบันเทิง ช่วยเหลือการกุศลสาธารณะ ตลอดจนสนับสนุนช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวจังหวัดเพชรบุรี และแก้ไขปัญหาความเดืดอร้อนของชาวจังหวัดเพชรบุรี โดยมี พล.อ. สำราญ แพทยกุล ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมชาวเพชรบุรี คนที่ ๑ และได้รับเกียรติจากบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิของจังหวัดเพชรบุรี รับตำแหน่งเป็นนายกสมาคมชาวเพชรบุรี เพื่อดำเนินการสนับสนุนช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวจังหวัดเพชรบุรี มาอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันสมาคมชาวเพชรบุรี มีสำนักงาน ตั้งอยู่ ณ อาคารเลขที่
๒๘๔ ริม ถ.เพชรบุรี-บ้านแหลม ฝั่งตะวันตก หมู่ ๒ (บริเวณโค้งพาณิชย์) ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยมี นายยุทธนา หยิมการุณ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมชาวเพชรบุรี คนที่ ๑๐ (ปีบริหาร ๒๕๖๕-๒๕๖๗) และดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนา ช่วยเหลือสังคมชุมชน และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ มากมายตลอดมา

นายยุทธนา เปิดเผยว่า ในวันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคมนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมาคมชาวเพชรบุรีกำหนดเปิดศูนย์ “ของดีเมืองเพชร ทีเด็ดชุมชน” ณ ที่ทำการสมาคมฯ เพื่อเป็นศูนย์การประชาสัมพันธ์จำหน่ายสินค้าของดี ๘ อำเภอ ใน จ.เพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผวจ.เพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ

“สมาคมชาวเพชรบุรีจัดตั้งขึ้นเพื่อชาว จ.เพชรบุรี ดังนั้นเพื่อให้ใช้ที่ทำการสมาคมได้อย่างมีประโยชน์แก่ชาว จ.เพชรบุรีสูงสุด
สมาคมฯ จึงได้จัดเตรียมพื้นที่ภายในที่ทำการสมาคมฯ ทำเป็นบูธแสดงตัวอย่างของดีสินค้าเด่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้อมูลทางการท่องเที่ยวให้แก่เกษตรกรและชุมชนทั้ง ๘ อำเภอ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นจุดประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการติดต่อประสานงานการซื้อขาย กระจายสินค้า ส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับชุมชนทั้ง ๘ อำเภอ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น”

ศูนย์ “ของดีเมืองเพชร ทีเด็ดชุมชน” จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. โดยช่วงแรกจะเปิดในวันจันทร์-ศุกร์ และอาจมีการขยายต่อเนื่องเปิดทำการทุกวัน  เกษตรกร ชุมชน และเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องการนำเสนอสินค้าในศูนย์ “ของดีเมืองเพชร ทีเด็ดชุมชน” สามารถติดต่อได้ที่ สมาคมชาวเพชรบุรี ริม ถ.เพชรบุรี-บ้านแหลม ฝั่งตะวันตก หมู่ ๒ (บริเวณโค้งพาณิชย์) ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี www.phetassociation.com, facebook สมาคมชาวเพชรบุรี. 

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!