สมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สื่อมวลชน จ.เพชรบุรี ผู้ล่วงลับ เนื่องในวันนักข่าว 5 มี.ค. 2562

สมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สื่อมวลชน จ.เพชรบุรี ผู้ล่วงลับ เนื่องในวันนักข่าว 5 มี.ค. 2562

 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 5 มีนาคม 2562 ที่ วัดพลับพลาชัย ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี นายศักดิ์สิทธิ์ วิบูลศิลป์โสภณ นายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญ พร้อมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บุคคลในวงการข่าวเจ้าของ-บรรณาธิการ-สื่อมวลชนในจังหวัดเพชรบุรีที่ล่วงลับ ในโอกาส ‘วันนักข่าว’ 5 มีนาคม 2562 โดยมีนายสุรพล นาคนคร ที่ปรึกษาและกรรมการสมาคมฯ คณะกรรมการ-สมาชิกสื่อมวลชนเพชรบุรี เข้าร่วม 30 คน

โดยรายชื่อเจ้าของ-บรรณาธิการ-สื่อมวลชนในจังหวัดเพชรบุรีที่ล่วงลับ จำนวน 22 ท่าน ได้แก่ 1. นายปรุง สุนทรวาทะ อดีตเจ้าของและอดีตบรรณาธิการ นสพ.เพชรภูมิ 2. นางประโยชน์ สุนทรวาทะ อดีตเจ้าของและอดีตบรรณาธิการ นสพ.เพชรภูมิ อดีตนายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี 3. นายชลิต เลาหสถิตย์ อดีตผู้ช่วยบรรณาธิการ นสพ.เพชรภูมิ 4. นายสนั่น วรรณพุก อดีตหัวหน้าข่าวอาชญากรรม นสพ.เพชรภูมิ-และผู้สื่อข่าวนิตยสารอาชญากรรม 5. นายสมพร มีสัตย์ ผู้สื่อข่าว นสพ.เพชรภูมิ-ผู้สื่อข่าวนิตยสารอาชญากรรม 6. นายอัมพร ชาติน้ำเพชร ผู้สื่อข่าว นสพ.เพชรภูมิ 7.นายสาธิต เงินกอง ผู้สื่อข่าว นสพ.เพชรภูมิ 8. นายชลอ ช่วยบำรุง อดีตเจ้าของและบรรณาธิการ นสพ.สาส์นเพชร 9. นายบุญแท้ นุศรี อดีตผู้สื่อข่าว นสพ.ไทยรัฐ 10. นายบุญชู นุศรี อดีตผู้สื่อข่าว นสพ.ชนวน 11.นายประสิทธิ์ ทับปิ่นทอง อดีตเจ้าของและบรรณาธิการ นสพ.สาส์นมวลชน 12.นายอนุราช เทภาสิต อดีตเจ้าของและบรรณาธิการ นสพ.สาส์นมวลชน 13. นายมานัส มิ่งเชื้อ อดีตผู้สื่อข่าว นสพ.สาส์นมวลชน 14.นายประจวบ ทับทิมไทย อดีตผู้สื่อข่าว นสพ.เดลินิวส์ 15. นายเกษม อินทรวิเชียร อดีตผู้สื่อข่าว นสพ.มติชน 16. นายณรงค์ ศาสตร์สุข อดีตผู้สื่อข่าว นสพ.เดลิมิเร่อร์ – นสพ.ชาวเพชร 17. นายไวชยนต์ คูธนเธียรอดีตเจ้าของและบรรณาธิการ นสพ.รวมสาร 18.นายสมพงษ์ ทรัพย์ไพบูลย์ อดีตผู้สื่อข่าว นสพ.ดาวสยาม 19. พ.จ.อ.บำรุง สว่างอารมณ์อดีตผู้สื่อข่าว นสพ.ดาวสยาม 20. นายณรงค์ ฉิมสวัสดิ์ อดีตผู้สื่อข่าวทีวีช่อง 7 21. จ.ส.อ.แทน นักเบศร์ อดีตผู้สื่อข่าว นสพ.ยอดแหลมนิวส์ และ 22.นายเสกสรร นุศรี อดีตผู้สื่อข่าว นสพ.ไทยรัฐ – นสพ.เพชรภูมิ

จากนั้น ต่อมาเวลา 17.30 น. วันเดียวกัน ณ ห้องชมตะวัน โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี นายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี เป็นประธานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ ร่วมประชุม 25 คน นายอภิชาต พวงน้อย เลขาธิการนายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี ชี้แจงรายละเอียด

ภายในที่ประชุม มีการรายงานผลการดำเนินงานสมาคมฯในปีที่ผ่านมา, การรายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อบังคับสมาคม, การรายงานความคืบหน้าการจดตั้งกรรมการสมาคม, ความคืบหน้าการจำหน่ายรูปหล่อโบราณหลวงพ่อทองสุข และรายงานบัญชีรายรับ-รายจ่าย สมาคมฯ

อนึ่ง สมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2545 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทุกด้านๆแก่ประชาชน ด้วยความเที่ยงตรง ไม่แสวงหาผลกำไรและไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง ตั้งอยู่ ณ อาคารเลขที่ 80 หมู่ 4 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนางประโยชน์ สุนทรวาทะ ประธานกรรมการ บริษัท หนังสือพิมพ์เพชรภูมิ จำกัด ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมสื่อฯ คนแรก ในปีบริหารงาน 2545 – 2548 ที่ผ่านมาสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรีดำเนินกิจกรรม เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ มีคุณธรรม จริยธรรม เที่ยงตรง ตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชนมาโดยตลอด จนเป็นที่ยอมรับของประชาชนชาวเพชรบุรี ซึ่งปัจจุบันนี้ มี นายศักดิ์สิทธิ์ วิบูลศิลป์โสภณ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เพชรภูมิ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม บริหารงานตั้งแต่ 2562 – 2563

ทีมข่าวเพชรภูมิ:รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!