สมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี “ทำบุญวันนักข่าว” อุทิศส่วนกุศลให้เจ้าของ-บรรณาธิการ-นักข่าวผู้ล่วงลับ

สมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี “ทำบุญวันนักข่าว”

อุทิศส่วนกุศลให้เจ้าของ-บรรณาธิการ-นักข่าวผู้ล่วงลับ

          เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา ณ วัดพลับพลาชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี สมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี นำโดย นายสุรพล นาคนคร นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย อ.สัณฐาน ถิรมนัส นางสุมล สุตะวิริยะวัฒน์ นายปริญญา – นางวิลาวัณย์ สุนทรวาทะ นายศักดิ์สิทธิ์ วิบูลศิลป์โสภณ คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ และสมาชิก จัดงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บุคคลในวงการข่าว เนื่องในวันนักข่าว 5 มีนาคม ได้แก่ เจ้าของ-บรรณาธิการ-สื่อมวลชนในจังหวัดเพชรบุรีที่ล่วงลับ จำนวน 21 คน ประกอบด้วย 1. นายปรุง สุนทรวาทะ อดีตเจ้าของและอดีตบรรณาธิการ นสพ.เพชรภูมิ 2. นางประโยชน์ สุนทรวาทะ อดีตเจ้าของและอดีตบรรณาธิการ นสพ.เพชรภูมิ อดีตนายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี 3. นายชลิต เลาหสถิต อดีตผู้ช่วยบรรณาธิการ นสพ.เพชรภูมิ 4. นายสนั่น วรรณพุก อดีตหัวหน้าข่าวอาชญากรรม นสพ.เพชรภูมิ-และผู้สื่อข่าวนิตยสารอาชญากรรม 5. นายสมพร มีสัตย์ ผู้สื่อข่าว นสพ.เพชรภูมิ-ผู้สื่อข่าวนิตยสารอาชญากรรม 6. นายอัมพร ชาติน้ำเพชร ผู้สื่อข่าว นสพ.เพชรภูมิ 7. นายสาธิต เงินกอง ผู้สื่อข่าว นสพ.เพชรภูมิ 8. นายชลอ ช่วยบำรุง อดีตเจ้าของและบรรณาธิการ นสพ.สาส์นเพชร 9. นายบุญแท้ นุศรี อดีตผู้สื่อข่าว นสพ.ไทยรัฐ 10. นายบุญชู นุศรี อดีตผู้สื่อข่าว นสพ.ชนวน 11. นายประสิทธิ ทับปิ่นทอง อดีตเจ้าของและบรรณาธิการ นสพ.สาส์นมวลชน 12.นายอนุราช เทภาสิต อดีตเจ้าของและบรรณาธิการ นสพ.สาส์นมวลชน 13. นายมานัส มิ่งเชื้อ อดีตผู้สื่อข่าว นสพ.สาส์นมวลชน 14. นายประจวบ ทับทิมไทย อดีตผู้สื่อข่าว นสพ.เดลินิวส์ 15. นายเกษม อินทรวิเชียน อดีตผู้สื่อข่าว นสพ.มติชน 16. นายณรงค์ ศาสตร์สุข อดีตผู้สื่อข่าว นสพ.เดลิมิเร่อร์ – นสพ.ชาวเพชร 17. นายไวชยนต์ คูธนเธียน อดีตผู้สื่อข่าว นสพ.รวมสาร 18.นายสมพงษ์ ทรัพย์ไพบูลย์ อดีตผู้สื่อข่าว นสพ.ดาวสยาม 19. พ.จ.อ.บำรุง สว่างอารมณ์ อดีตผู้สื่อข่าว นสพ.ดาวสยาม 20. นายณรงค์ ฉิมสวัสดิ์ อดีตผู้สื่อข่าวทีวีช่อง 7 และ 21. จ.ส.อ.แทน นักเบศร์ อดีตผู้สื่อข่าว นสพ.ยอดแหลมนิวส์

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!