สรุป 7วันอันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดับ5 เจ็บ 70 ราย สาเหตุมาจากขาดวินัยจราจร

          เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 18 เมษายน 2560 ที่ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี(ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีหลังเก่า)  นางฉัตรพร  ราษฎร์ดุษดี  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 จังหวัดเพชรบุรี จัดโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยมีนายกฤษฎา  แก้วสองเมือง  ปลัดจังหวัดเพชรบุรี พ.ต.อ.บัญญัติ  เพียรสวัสดิ์  รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี  พ.อ.กรกานต์  นาเวชวานิชกุล  รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 15  น.ส.อรสา  เพ็งพริ้ง  ขนส่งจังหวัดเพชรบุรี  นายแพทย์ประจักษ์  วัฒนะกูล  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมชี้แจง  นายธีระชาติ   ไทรทอง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรีและคณะให้การต้อนรับ 

         นายธีระชาติ  กล่าวว่า  จากสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2559  ที่ผ่านมา จังหวัดเพชรบุรีเกิดอุบัติเหตุจำนวนทั้งสิ้น 56 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ  59 รายและเสียชีวิต 2 ราย สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ยานพาหนะเป็นหลัก  ได้แก่  การใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด  ตัดหน้ากระชั้นชิด  เมาสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ  ไม่สวมหมวกนิรภัยและไม่คาดเข็มขัดนิรภัย  โดยในปี 2560 นี้  จังหวัดเพชรบุรีได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ และภาคเอกชน  เน้นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อลดความสูญเสียจากการบาดเจ็บ เสียชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนจากอุบัติเหตุให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

         นายธีระชาติ  กล่าวต่อไปว่า  สำหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุสะสมในระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน ที่ผ่านมา รวม 7 วัน  พบว่ามีการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่อำเภอชะอำ 19 ครั้ง  อำเภอเขาย้อย 11 ครั้ง  อำเภอเมือง 10 ครั้ง อำเภอท่ายาง  8 ครั้ง  อำเภอแก่งกระจาน 6 ครั้ง  อำเภอบ้านแหลม 5 ครั้ง  อำเภอบ้านลาด 5 ครั้งและอำเภอหนองหญ้าปล้อง 4 ครั้งรวมทั้งสิ้น 68 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 70 คน ได้แก่  อำเภอชะอำ 18 คน อำเภอเขาย้อย 12 คน  อำเภอเมือง 11 คน  อำเภอท่ายาง 9 คน  อำเภอแก่งกระจาน 6 คน  อำเภอบ้านแหลม 5 คน  อำเภอบ้านลาด 5 คน อำเภอหนองหญ้าปล้อง 4 คนและเสียชีวิต 5 คน ได้แก่ อำเภอชะอำ 2 คน  อำเภอเมือง 1คน  อำเภอบ้านแหลม 1 คน  และอำเภอแก่งกระจาน 1 คน ซึ่งผู้เสียชีวิตเป็นเด็ก เยาวชนและผู้สูงอายุ  และสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่ ขาดความรอบคอบ และขาดวินัยจราจรในการใช้รถใช้ถนน

 

 

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!