สสจ.เพชรบุรี เตรียมพร้อมกระจายวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เตือน! ประชาชนกลุ่มเสี่ยง เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคฟรี

สสจ.เพชรบุรี เตรียมพร้อมกระจายวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

เตือน! ประชาชนกลุ่มเสี่ยง เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคฟรี

          เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ที่ห้องทำงานนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยกับ “เพชรภูมิ” ว่า โรคไข้หวัดใหญ่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซ่า ที่มีการระบาดเป็นช่วงๆโดยเฉพาะหน้าฝนและหน้าหนาว ซึ่งมีโอกาสกลายพันธ์เป็นสายพันธ์ใหม่ที่รุนแรงได้ และสามารถแพร่กระจายเชื้อได้จากการหายใจ ไอ และจาม อาการของโรคจะคล้ายกับโรคไข้หวัดจากเชื้ออื่นๆทั่วไป แต่มีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรง มีไข้ และเกิดโรคแทรกซ้อนได้มากกว่า ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่จะมีน้ำมูกไหล เจ็บคอ ปวดศรีษะ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตามตัว โดยทั่วไปจะมีอาการ 2 – 3 วัน และอาจเกิดอาการป่วยรุนแรง มีโรคแทรกซ้อนจนถึงต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล หรืออาจเสียชีวิตได้ หากไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

          นายแพทย์เพชรฤกษ์ กล่าวว่า ปี 2561 นี้ กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีแนวทางการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล แต่ไม่ป้องกันไข้หวัดทั่วไปที่เกิดจากเชื้ออื่นๆให้กับกลุ่มเป้าหมายฟรีทั่วประเทศ โดยเฉพาะประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป, กลุ่มเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปีทุกคน(กลุ่มเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือนเต็มจนถึงอายุ 2 ปี 11 เดือน 29 วัน), ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 โรค ดังนี้ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, โรคหอบหืด, โรคหัวใจ, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคไตวาย, ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด, โรคเบาหวานและบุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป, ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้, ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง(รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ), ผู้ป่วยโรคอ้วน(น้ำหนัก 100 กิโลกรัม หรือ BMI >35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) ซึ่งวัคซีนดังกล่าว สามารถป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ได้ 3 สายพันธุ์ เป็นระยะเวลา 1 ปี คือ ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A Michigan (H1N1), สายพันธุ์ A Singapore (H3N2) และสายพันธุ์ B Phuket อย่างไรก็ตามผู้ฉีดวัคซีนแล้วอาจเป็นไข้หวัดใหญ่ได้แต่อาการจะน้อยลง ประชาชนจำเป็นต้องดูแล และป้องกันตนเองจากโรคไข้หวัดใหญ่ โดยการหมั่น ออกกำลังกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ รับประทานอาหารให้ครบตามสุขบัญญัติ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ หากต้องเดินทางไปยังสถานที่ที่เสี่ยงติดเชื้อ อาทิ โรงพยาบาลหรือสถานที่ ที่มีคนแออัด ควรสวมหน้ากากอนามัยป้องกันด้วย

 

          นายแพทย์เพชรฤกษ์ กล่าวต่อไปว่า การจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ได้รับการสนับสนุนวัคซีนสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากกรมควบคุมโรคจำนวน 1,504 โด๊ส ดำเนินการให้วัคซีนกับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขไปส่วนหนึ่งแล้วประมาณ 90 % ส่วนประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับวัคซีนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจำนวน 17,397 โด๊ส โดยหลังจากนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี จะได้ส่งมอบวัคซีนไปยังโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภายในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนและลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของประชาชนให้มีประสิทธิภาพต่อไป

          ทั้งนี้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงข้างต้น สามารถยื่นบัตรประจำตัวประชาชนเข้ารับบริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ที่สถานบริการของกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี, โรงพยาบาลท่ายาง, โรงพยาบาลบ้านแหลม, โรงพยาบาลเขาย้อย, โรงพยาบาลบ้านลาด, โรงพยาบาลชะอำ, โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง, โรงพยาบาลแก่งกระจานและโรงพยาบาลค่ายรามราชนิเวศน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ส่วนบุคคลทั่วไปที่ไม่เข้าข่าย 7 กลุ่มเสี่ยงนั้น สามารถไปขอรับการฉีดวัคซีนได้ที่ โรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ ในราคาประมาณโด๊สละ 300 – 400 บาทเท่านั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กระทรวงสาธารณสุข โทร.02-590-1000. หรือ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-425100

http://https://www.youtube.com/watch?v=r1N_VivaTBk

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!