สัพเพเหระ (16 ก.ค. 2565)

ผมไม่เอาเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ ที่พูด
ง่าย ๆ ให้ตรงไปตรงมาก็คือบ่อนพนันเสรี แบบสถานบันเทิงครบวงจร ดูเหมือนผมจะกลายเป็นเสียงข้างน้อย

เขาว่าประชาชนเห็นด้วย ๘๐% ผมก็คงเป็นประชาชนกลุ่มน้อย ๒๐% ที่ไม่เห็นด้วยกับสถานบันเทิง
ครบวงจรที่จะเป็นบ่อนการพนันเพื่อการท่องเที่ยว

ผมไม่รู้เขาไปสำรวจตอนไหน ประชาชนคนไหน
เห็นด้วยก็แสดงตนออกมา ผมแสดงตนไม่เห็นด้วยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว มันเป็นอกุศลมูล เหตุแห่งความเสื่อม

การพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย แต่ดูเหมือนรัฐบาลปัจจุบันจะพยายามทำสิ่งผิดกฎหมายให้ถูกกฎหมาย
ในทุกเรื่อง เรื่องนี้ผมว่ามันมากไป เขียนล่วงหน้าเอาไว้ได้เลย

กะท่อมกัญชงกัญชา เคยเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ตอนนี้
กลายเป็นถูกกฎหมาย ผมเห็นด้วยที่จะเป็นพืชเศรษฐกิจและใช้เพื่อการแพทย์ ทำให้ถูกกฎหมาย ผมเห็นด้วย

ความหลากหลายทางเพศ เคยเป็นสิ่งผิดกฎหมายที่คนเพศเดียวกันจะแต่งงาน ต่อไปภายหน้าก็จะถูกแก้ไข
ให้ถูกต้องเพื่อรองรับความหลากหลายทางเพศของสังคม
ผมก็ยอมรับได้เป็นเรื่องจิตใจ

หวยใต้ดินผิดกฎหมาย จะปรับปรุงเป็นสลากดิจิทัลทำแนวทางแบบหวยใต้ดิน ผมเห็นด้วยเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดี สลากกินแบ่งรัฐบาลก็คุมราคาได้ ทำให้ถูกกฎหมายผมชอบ

สุราพื้นบ้านหรือเหล้าเถื่อน ชาวบ้านต้มกินกันเองขายกันเอง มีความพยายามจะออกกฎหมายให้เป็นสิ่งที่
ถูกต้อง ผมก็พอเข้าใจได้ว่ารัฐบาลมีสัมประทานสุราอยู่แล้ว
ก็ขยายให้ชาวบ้านด้วย

ทำสิ่งผิดให้ถูกบางเรื่องผมไม่เอา การพนัน
ถูกกฎหมายผมไม่เอา โสเภณีถูกกฎหมายผมไม่เอา ทำแท้งถูกกฎหมายผมไม่เอา โกงชาติบ้านเมืองจะให้นิรโทษกรรมผมไม่เอา

ถ้าจะให้ยาเสพติดถูกกฎหมาย ยาบ้าเม็ดละบาท
ในร้านขายยาต้องให้หมอสั่งจ่าย ผมเอาด้วย ให้ผู้เสพเป็น
ผู้ป่วยผมพูดเรื่องนี้ได้ไม่เลิก ยาเสพติดก็จะหมดราคา
แบบนี้ได้

การพนันถูกกฎหมายอบายมุขเต็มรูป ผมไม่อยากเสี่ยงกับอนาคตของสังคมไทย ที่จะมองการพนันเป็นเรื่องธรรมดาและมัวเมากับความโลภเต็มพิกัดเพราะถูก
กฎหมาย

โจรปล้นสิบครั้งไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียว ไฟไหม้
สิบครั้งไม่เท่าเล่นการพนัน ผมเห็นผีพนันมาเยอะแล้ว
ติดการพนันไม่ต่างอะไรกับติดยาเสพติด เลิกยากมาก

ผมฟังเหตุผลมามากพอแล้ว การอ้างประเทศ
รอบประเทศไทยล้วนมีบ่อนพนันถูกกฎหมาย ประเทศพัฒนาแล้วล้วนมีสถานบันเทิงล้อมรอบบ่อน รายได้มหาศาล
จากภาษีบาป

ผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ถ้าคนจะมาเที่ยวประเทศไทยเพราะเล่นพนัน ทุกประเทศเขามีหมดไม่ต้องมาเล่น
ที่ประเทศไทย แต่คนไทยนี่แหละที่จะเป็นลูกค้ารายใหญ่
จนล่มจมอย่างถูกกฎหมาย

แค่พนันออนไลน์ก็ฉิบหายเยอะแล้ว เพื่อนผม
เล่นพนันออนไลน์เป็นหนี้สินโดนตามทวงหนี้ ลาออกจากงานหนีหายไปเลย ตัวอย่างเดียวผมก็รับไม่ได้แล้ว

เขาจะทำแบบครบวงจร ผมเข้าใจดีว่าอะไรคือ
ครบวงจร มีทั้งบ่อนพนัน มีคลับบาร์สถานบันเทิงต่าง ๆ
อยู่รวมกัน เป็นที่อโคจรแห่งประเทศไทย

กาสิโนถูกกฎหมายผมไม่เอา เรื่องดี ๆ มากมาย
ไม่สร้างสรรค์พัฒนา คิดแต่จะเอาเรื่องชั่ว ๆ ให้ถูกกฎหมาย ท่านประธานกรรมการธิการการศาสนาฯ ผู้แทนเพชรบุรีดูแลแทนผมด้วย ผมบอกท่านแล้วนะ

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!