สัมภาษณ์พิเศษ เปิดใจ ‘ดร.ยุทธพล อังกินันทน์’ (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565)

เปิดใจ ‘ดร.ยุทธพล อังกินันทน์’ รองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา

ในบทบาทที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ

ดร.ยุทธพล(ป๊อป) อังกินันทน์ ปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และรองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ไต่เต้าจากสนามการเมืองท้องถิ่นเป็น สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี, เทศมนตรีเมืองเพชรบุรี, รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ก้าวสู่สนามการเมืองระดับชาติในตำแหน่ง รองประธานกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎร, กรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล), เลขานุการ รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)

ให้เกียรติตอบคำสัมภาษณ์ “เพชรภูมิ” ในประเด็นการทำหน้าที่ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ โดยเฉพาะมุมมองป่าแก่งกระจานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
รวมถึงการเปิดตัวเป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เพชรบุรี เขต ๑ ในนามพรรคชาติไทยพัฒนา กอง บก.เพชรภูมิ
ขอขอบคุณ “ดร.ยุทธพล” มา ณ โอกาสนี้

: ในบทบาทที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ที่ผ่านมา
ได้รับการมอบหมายให้ดูแลเรื่องอะไรบ้าง ?

โดยหลักดูแลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมีหน่วยงานในขอบข่ายความรับผิดชอบ ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช, กรมป่าไม้
และ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แต่นอกเหนือจากนั้นท่าน รัฐมนตรี
วราวุธ
ศิลปอาชา ยังมอบหมายให้ดูแลเรื่องคุณภาพชีวิตและปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนด้วย เช่น ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาการขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ในที่กันดาร ก็จะอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ยามมีภัยธรรมชาติ อุทกภัย ก็จะช่วยเหลือจัดหาน้ำสะอาดสำหรับผู้ประสบภัยก่อนเป็นอันดับแรก และกรมทรัพยากรน้ำ ก็จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ไว้ตามจุดสำคัญเพื่อระบายน้ำให้รวดเร็ว และยังทำโครงการขุดลอกคูคลองเพื่อการเกษตรและช่วยในการ
ระบายน้ำอีกด้วย รวมไปถึงความช่วยเหลืออื่น ๆ ตามลำดับ หรืออย่างปัญหาเฉพาะในพื้นที่เมืองเพชรของเรา คือเรื่องปัญหาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนและฝูงลิงแสมบนเขาวัง-เขาหลวง ที่มีปัญหามายาวนาน ผมก็ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผมเป็นเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี จนมาถึง
ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นโครงการทำหมันลิง เพื่อควบคุมจำนวนประชากรลิงมาแล้วหลายพันตัว รวมไปถึง
การเพิ่มแหล่งอาหารบนเขา ซึ่งก็ไม่ทันต่อการขยายพันธุ์ของลิงแสม ที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานพยายามเสนอให้ขนย้ายลิงแสมบนเขาวัง-เขาหลวง ทั้งหมดไปไว้ที่เกาะในเขื่อนแก่งกระจาน ส่วนตัวแล้ว
มองว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ และขาดความรับผิดชอบไปสักหน่อย เพราะลิงแสมที่อยู่ในเมืองขาดสัญชาตญาณการหากินแบบสัตว์ป่า ย้ายไปปล่อยป่าที่ใหม่ เกรงว่าจะไม่รอด หรือหากรอดก็ไม่พ้นไปสร้างความเดือดร้อนให้ชุมชนอื่น ที่อาจไม่มีความพร้อมในการรับมือกับลิงมาก่อน เราจึง
เลือกแนวทางการควบคุมจำนวนประชากรลิง และดูแลให้ปลอดโรค ไม่เป็นภัยต่อมนุษย์ แม้จะต้อง
ใช้เวลาต่อเนื่องแต่ยั่งยืนกว่า เป็นทางเลือกที่เราเห็นว่าดีที่สุดในตอนนี้ทั้งต่อคนและสัตว์ หลังจากศึกษารายละเอียดและความเป็นไปได้มาหลายปี อีกทั้งยังมีหลายหน่วยงานที่ให้ความสนใจในปัญหานี้
ตรงนี้สำคัญที่ต้องศึกษาข้อมูลจริงในพื้นที่ให้มาก ไม่ใช่นึกวันนี้ จะทำพรุ่งนี้ได้เลยนะครับ

: ปัญหาที่พบจากการทำหน้าที่ที่ปรึกษาฯที่ผ่านมามีอะไรบ้าง ?

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีขอบข่ายความรับผิดชอบที่กว้างขวางและค่อนข้างหลากหลาย ความท้าทายคือการประสานการทำงานระหว่างกรมกองต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำงานร่วมกันมากขึ้น เพื่อบรรลุเป้าหมายต่อพี่น้องประชาชนร่วมกัน ปัญหาที่พบ ก็คงจะเหมือนกับหน่วยงานรัฐอื่น ๆ อีกหลายแห่ง คือปัญหาความคล่องตัวในการดำเนินงาน หากลดขั้นตอน
ลงให้กระชับอีกสักนิด ก็คงจะทำงานได้รวดเร็วขึ้น และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่ยังไม่
ทรงพลังเท่าที่ควร โดยเฉพาะการสื่อสารไปถึงพี่น้องประชาชน แต่ในการนี้ทางกระทรวงก็ได้
มุ่งเน้นในการสร้างความเข้มแข็งให้กับ อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
(ทสม.)
รวมไปถึง อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) เพื่อให้เขาเหล่านั้นเป็นหูเป็นตา และเป็น
กระบอกเสียงที่จะสื่อสารไปถึงพี่น้องประชาชนในแต่ละหมู่บ้านได้อย่างรวดเร็ว

: ในมุมมองของท่าน ทรัพยากรธรรมชาติของ จ.เพชรบุรี เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่น แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหน ?

เพชรบุรี ถือเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์ทางธรรมชาติที่สำคัญของไทย ด้วยลักษณะภูมิประเทศและทำเล ที่มีทั้งทะเล ที่ราบ และภูเขา ล่าสุด อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของ UNESCO ทำให้เพชรบุรี มีข้อได้เปรียบทั้งในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งจะนำรายได้เข้ามาสู่จังหวัดของเราอย่างมหาศาล และที่สำคัญไปกว่านั้น คนเพชรก็ถือว่ามีเครื่องฟอกอากาศขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่โดยธรรมชาติเอง

: ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าในประเทศเราขณะนี้มีมากน้อยเพียงใด ?

การบุกรุกพื้นที่ป่า ยังคงเป็นปัญหา เกือบ ๔ ปีที่ทำงานมา ยังคงต้องมีการปราบปราม จับกุม ดำเนินคดี ส่งฟ้องกันเป็นพันคดีในแต่ละปี แต่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและทะเล ทำงานกันหนักมาก
ปัญหาตอนนี้คือกำลังเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ไม่เพียงพอกับพื้นที่ป่าที่เราดูแลอยู่ ซึ่งต้องผลักดันในระดับนโยบายรัฐบาลในการจัดสรรงบประมาณ บุคลากร สวัสดิการของผู้พิทักษ์ป่า และเทคโนโลยี ต่อไป

: จ.เพชรบุรี มีปัญหาการแผ้วถางทำลายป่ามากน้อยแค่ไหน ? ได้จัดการอย่างไร ?

กว่า ๓ ปีที่ผ่านมา เราเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบ ลาดตระเวน มากขึ้น เพราะ
๑.ผมเป็นคนเพชรบุรี ต้องดูแลบ้านตัวเองให้ดีอยู่แล้ว ๒.เป็นช่วงปีที่เรายื่นขอการรับรองมรดกโลก
ให้ผืนป่าแก่งกระจาน จากการตรวจสอบเชิงรุกที่เข้มข้นขึ้น ก็ทำให้เราปราบปรามได้มากขึ้น
มีการยึดคืนพื้นที่ป่าจากผู้บุกรุกได้กว่าหลายพันไร่ และหลายรายกำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาคดีในชั้นศาล ซึ่งการทำงานของกระทรวงฯ ก็ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในพื้นที่ เช่น กอ.รมน.จ.เพชรบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหาร และฝ่ายปกครอง

: ทรัพยากรทางทะเลได้รับการปกป้องดูแลอย่างไร ?

เราฟื้นฟูและป้องกันที่ปลายทางและต้นทางไปพร้อม ๆ กัน ในส่วนฟื้นฟู เราทำงานสร้าง
เครือข่าย อสทล. ที่มีประชาชนในพื้นที่มาร่วมกันทำงานอนุรักษ์กับภาครัฐ ทำโครงการฟื้นฟูทะเลตลอดปี ไม่ว่าจะเป็นการปลูกปะการัง วางซั้ง ปล่อยพันธุ์ปลา เก็บขยะทะเลและชายหาด ไปจนถึงการสร้างแนวกันคลื่นธรรมชาติด้วยแนวไม้ไผ่ และการปลูกป่าชายเลนเพิ่มในพื้นที่ที่ยึดคืนมาได้
ส่วนการป้องกันที่ต้นทาง คือการจัดการขยะตั้งแต่บนบก เรารณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว เพื่อ
ลดปริมาณขยะ เราส่งเสริมการจัดการขยะเพื่อการรีไซเคิล สุดท้ายขยะที่เล็ดลอดจากแผ่นดิน ลงสู่แม่น้ำ เราก็ติดตั้งทุ่นดักขยะ เพื่อกักขยะให้ได้มากที่สุด ก่อนขยะจะไหลออกสู่ท้องทะเล ซึ่งทั้งหมดที่เราทำนี้ จะประสบความสำเร็จไม่ได้ หากขาดความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องประชาชน

: การที่ป่าแก่งกระจานได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกของยูเนสโก้ ต้องร่วมด้วย
ช่วยกันเพื่อดำรงชื่อเสียงในส่วนนี้ให้คงอยู่ตลอดไปอย่างไร ?

การได้เป็นมรดกโลก จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว หลังจากนี้ที่มีการเปิดประเทศอีกครั้ง เชื่อว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติมาเยือนเพชรบุรีมากขึ้น ก็ขอให้
ทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี และที่สำคัญขอให้ช่วยกันสอดส่องดูแลผืนป่าแก่งกระจานของพวกเรา
หากพบเห็นการบุกรุก กระทำผิดใดๆ โทร. ๑๓๖๒ สายด่วนพิทักษ์ป่า ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
การได้เป็นมรดกโลกนั้นกว่าจะได้มาต้องใช้เวลาเป็น ๑๐ ปีและยากมากนะครับ แต่ที่ยากกว่าคือการรักษาความเป็นมรดกโลกให้ยั่งยืน เพื่อส่งต่อให้ลูกหลานของคนไทยทุกคนต่อไป

: ขณะนี้มีปัญหาของชาติพันธุ์ในพื้นที่ป่า จ.เพชรบุรี บ้างหรือไม่ ? ถ้ามีได้ดำเนินการอย่างไร ?

ปัญหาทั้งหมดอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขเป็นอย่างดี พี่น้องชาติพันธุ์ส่วนใหญ่
มีความเข้าใจ และพร้อมใช้ชีวิตอย่างถูกต้อง หน่วยงานรัฐมีการจัดสรรที่ดินทำกิน และทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งถนนสัญจร ไฟฟ้า น้ำประปาบาดาล เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิต สร้างอาชีพได้ โดย
ไม่ต้องกลับไปบุกรุกพื้นที่ป่าอีกต่อไป

: ในบทบาทรองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ต้องดูแลรับผิดชอบด้านใด ?

ต้องบอกก่อนว่าไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหน ผมก็เลือดชาติไทยพัฒนาเต็มตัว และพร้อมทำงานทุกด้านที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าพรรค ซึ่งในตอนนี้ที่ได้รับความไว้วางใจเป็นรองหัวหน้าพรรค หน้าที่สำคัญก็คือการสนับสนุนหัวหน้าพรรคและช่วยกันดูแลพรรคให้มั่นคง แข็งแกร่ง และเติบโตอย่างมั่นคงอีกครั้งหนึ่ง

: ได้กำหนดตัวเองในสนามเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่นานนี้อย่างไร ?

ยังคงทำเหมือนที่เคยทำตลอดมา คือการทำงานรับใช้คนเพชรบุรีอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะอยู่ใน
สถานะใด อย่างเมื่อครั้งน้ำท่วมใหญ่เพชรบุรี ผมก็จัดเวทีรับฟังความเห็นพี่น้องประชาชนร่วมกับ
หน่วยงานรัฐ จนได้ข้อสรุปว่าเราต้องขุดขยายคลอง D9 เพื่อช่วยระบายน้ำจากเขื่อนเพชรให้ลงสู่
ทะเลได้โดยไม่ต้องไหลผ่านท่วมเมืองเพชรบุรี แต่ในขณะนั้นติดปัญหาขาดงบประมาณหลาย
ร้อยล้านบาท ผมก็ได้นำเสนอของบประมาณต่อนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ซึ่งในขณะนั้นยังเป็นรัฐบาล คสช. เมื่อท่านได้รับทราบความเดือดร้อนนี้ พร้อมกับการนำเสนอแนวทาง
ในการแก้ปัญหาที่มาจากความเห็นของพี่น้องประชาชน โดยมีผมเป็นแกนนำ ก็ทำให้ ครม.อนุมัติ
งบประมาณดังกล่าวมาทันที แต่ก็ยังมีปัญหาใหญ่สุดท้ายตามมาอีก นั่นคืองบประมาณมาไม่ทันฤดูกาลน้ำหลาก ถ้ารองบประมาณมาก่อนแล้วค่อยทำ เมืองเพชรจมน้ำแน่ ผมและผู้มีอุปการคุณหลาย ๆ ท่านที่สู้ด้วยกันมาแต่ต้น ก็เลยช่วยกันระดมทุน จ้างรถแบคโฮมาขุดคลอง เพื่อเปิดทางน้ำกันไปก่อน ป้องกันน้ำท่วมใหญ่เมืองเพชรได้ในที่สุด ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในวันที่ผมไม่ได้มีสถานะเป็น ส.ส.ด้วยซ้ำ แต่แน่นอนว่าถ้ายิ่งได้เป็น ส.ส. ก็จะสามารถทำงานได้เต็มที่มากกว่า หวังผลลัพธ์ได้มากกว่า รวดเร็วและทั่วถึงมากกว่า ก็หวังว่าพี่น้องประชาชนคงเห็นใจและชายตามองเห็นในจุดนี้ ตัดสินใจเลือก
คนที่ใช่ ใช้คนที่ทำงานจริง และทำงานเป็นนะครับ

: ผู้ที่จะลงสมัคร ส.ส.ใน จ.เพชรบุรี ของพรรคชาติไทยพัฒนา ขณะนี้ได้
วางตัวครบทั้ง ๓ เขตแล้วหรือยัง ?

มีการพูดคุยกับผู้ที่มีคุณสมบัติและความสามารถแล้ว แต่รายละเอียดอย่างไร ขอเก็บไว้ก่อน จนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสม แต่เขต ๑ ในตอนนี้ยังเป็น “ยุทธพล” คนเดิมอยู่ครับ.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!