สุดเจ๋ง อบต.นาพันสาม เปลี่ยนขยะเป็นเงิน นำเปลือกไข่มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ลดปริมาณขยะ สร้างรายได้ให้ชุมชน

ตำบลนาพันสาม  อ.เมือง จ.เพชรบุรี เป็นตำบลที่ขึ้นชื่อในเรื่อการผลิตขนมหวานมากที่สุดในประเทศไทย จนได้รับสมญานามว่า “นาพันสามนครขนมหวาน” แต่ที่ผ่านมา ต.นาพันสามได้ประสบปัญหาจากขยะเปลือกไข่ที่ใช้ผลิตขนมหวานเกือบทุกชนิดที่หมักหมมมานานร่วม 20 ปี

ดร.วรวิสูตร ฉิมพาลี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) นาพันสาม เปิดเผยว่า ประชาชน ต.นาพันสาม ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำขนมหวาน โดยใช้ไข่เป็ดและไข่ไก่เป็นส่วนผสมของขนมหวานเกือบทุกชนิด เมื่อทำเสร็จแล้วชาวบ้านจะนำเปลือกไข่มากองทิ้งเกือบทั่วชุมชนประมาณ 1,500 กิโลกรัมต่อวัน จนทำให้เกิดกลิ่นเหม็น เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงและหนู  รวมถึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมของชุมชน

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ที่ผ่านมายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาขยะจากเปลือกไข่ได้  อบต.นาพันสาม จึงร่วมกับสภากาแฟตำนาพันสามจัดทำโครงการนวัตกรรมแปรรูปขยะเปลือกไข่โดยใช้โรงสีและฉางข้าวเก่าทำเป็นโรงงานแปรรูปเปือกไข่เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

สำหรับขั้นตอนในการทำจะนำเปลือกไข่มาเข้าเครื่องล้างน้ำและนำไปตากแห้ง ก่อนนำไปเข้าเครื่องอบและทำการบดด้วยเครืองจักรจนละเอียดและนำผงเปลือกไข่ไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ผงขัดหม้อจากเปลือกไข่, แคลเซียมเปลือกไข่สำหรับสัตว์, ปุ๋ยเปลือกไข่, เปลือกไข่เทียนหอม, เปลือกไข่กรองน้ำมัน, เรซินพวงกุญแจ,  สบู่เปลือกไข่, แฮลกอฮอล์เปลือกไข่, เปลือกไข่ลดความขมในกาแฟ แหละผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกหลายอย่าง จำหน่ายในราคาเริ่มต้นที่ 30 บาท ซึ่งรายได้ทั้งหมดจะนำเข้ากองทุนวิสาหกิจชุมชนตำบลนาพันสามเพื่อนำไปพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ปัจจุบัน อบต.นาพันสาม สามารถลดปริมาณขยะจากเปลือกไข่ภายในชุมชนได้เป็นจำนวนมาก  และนำมาให้เกษตรกรใช้เป็นปุ๋ยในนาข้าวจนสามารถลดต้นทุนปุ๋ยได้ถึงปีละ 500,000 บาท อีกด้วย

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!