สโมสรไลออนส์จังหวัดเพชรบุรี 6 แห่ง ร่วมอัญเชิญสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน ฉบับพระราชทาน เล่มที่ 41 สนองพระราชประสงค์รัชกาลที่ 9

สโมสรไลออนส์จังหวัดเพชรบุรี 6 แห่ง ร่วมอัญเชิญสารานุกรมไทย

สำหรับเยาวชน ฉบับพระราชทาน เล่มที่ 41

สนองพระราชประสงค์รัชกาลที่ 9

          เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ที่ห้องมุกดา โรงแรมรอยัลไดมอน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีอัญเชิญสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน ฉบับพระราชทานเล่มที่ 41 จังหวัดเพชรบุรี จัดโดยสโมสรไลออนส์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี 6 แห่ง ประกอบด้วย สโมสรไลออนส์เพชรบุรี, สโมสรไลออนส์นครคีรี, สโมสรไลออนส์เมืองเพชร, สโมสรไลออนส์ท่ายาง, สโมสรไลออนส์บ้านแหลมและสโมสรไลออนส์เมืองชะอำ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และอาจารย์จากสถานศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมกว่า 60 คน L.สุมิตร หิรัญวงษ์ นายกสโมสรไลออนส์นครคีรีและคณะให้การต้อนรับ

          L.สุมิตร กล่าวว่า สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีพระราชประสงค์ให้จัดทำขึ้น เพื่อให้คนไทยทุกเพศทุกวัยได้มีโอกาสศึกษาและอ่านเพื่อส่งเสริมความรู้ในเรื่องราว และวิชาการสาขาต่างๆ โดยสโมสรไลออนส์สากลในประเทศไทย ได้ให้ความร่วมมือจัดหาทุนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาอย่างต่อเนื่องทุกปีจนถึงปัจจุบัน ซึ่งพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สโมสรไลออนส์สากลในประเทศไทยอัญเชิญสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับพระราชทาน ไปมอบให้กับโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ

          L.สุมิตร กล่าวต่อไปว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทั้ง 6 สโมสรไลออนส์ในจังหวัดเพชรบุรี จึงจัดพิธีอัญเชิญสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน เล่มที่ 41 ขึ้น เพื่อส่งมอบสารานุกรมไทยให้กับโรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 65 แห่ง โดยคาดหวังว่า สารานุกรมไทยฉบับนี้ จะเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านหลักวิชาการต่างๆให้กับนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีได้อย่างครบถ้วน รอบด้านและเป็นประโยชน์ทางการศึกษาของเยาวชนสืบต่อไป

 

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!