ส.ส.สาธิต เปิดศูนย์ประสานงานช่วยเหลือประชาชนชาวเพชรบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 มิ.ย. 2564 ที่ศูนย์ประสานงานพรรคพลังประชารัฐ เขต2 ปั๊ม ปตท.ท่ากระเทียม อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี นายชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วน จ.เพชรบุรี นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสาธิต อุ๋ยตระกูล สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จ.เพชรบุรี เขต 2 นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการ จ.เพชรบุรี นายอำเภอท่ายาง นายอำเภอชะอำ อดีตนายอำเภอชะอำ กรม.อมน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มทบ.15 ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ร่วมกันเปิดศูนย์ประสานงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่ อ.ท่ายาง อ.ชะอำ และ อ.เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ส.ส.สาธิต อุ๋ยตระกูล กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 จ.เพชรบุรี มีการแพร่ระบาดจำนวนมาก ส่งผลให้มีประชาชนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดหลายร้อยครัวเรือน นายสาธิต อุ๋ยตระกูล สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จ.เพชรบุรี เขต 2 จึงร่วมกับหน่ายงานภาครัฐ ภาคเอกชน เปิดศูนย์ประสานงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 โดยมีหลายหน่วยงานร่วมกันนำสิ่งของอุปโภค บริโภค เช่น ถุงยังชีพ 296 ชุด ข้าวสารกระสอบละ 5 กิโลกรัม จำนวน 500 กระสอบ ไข่ไก่จำนวน 15,000 ฟอง น้ำดื่ม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย และอื่นๆ อีกมากมาย นำมาบริจาคให้กับทางศูนย์ฯ เพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือสนับสนุนทางจังหวัดเพชรบุรี และผู้ที่เดือดร้อนในพื้นที่ อ.ท่ายาง อ.ชะอำ และ อ.เขาย้อย ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 ในการดูแลพี่น้องในช่วงของวิกฤตที่ ถือว่าครั้งนี้สาหัสมากในจังหวัดเพชรบุรี ที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นสูงระดับต้นๆของประเทศ

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!