หนังสือพิมพ์เพชรภูมิ ปรับราคา 20 บาท เริ่ม 1 ธ.ค.นี้

นายปริญญา สุนทรวาทะ ประธานกรรมการบริษัทหนังสือพิมพ์เพชรภูมิ จำกัด เปิดเผยว่าหนังสือพิมพ์เพชรภูมิเป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี ที่ได้ดำเนินธุรกิจรับใช้พี่น้องชาว จ.เพชรบุรีและ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มาอย่างยาวนานกว่า 40 ปี สืบทอดอุดมการณ์การรับใช้ประชาชนมาด้วยความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพและจรรยาบรรณของสื่อมวลชนที่ดี ต่อเนื่องมา 3 ยุค นับแต่ “ทนายปรุง” นายปรุง สุนทรวาทะ ผู้ก่อตั้ง ต่อเนื่องมาถึงนางประโยชน์ สุนทรวาทะ จนถึงปัจจุบันที่มีตนเป็นผู้บริหารในยุคที่ 3

                ที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์เพชรภูมิ ฝ่าฟันอุปสรรคมาได้อย่างราบรื่นเสมอมา ก็ด้วยกำลังใจของท่านผู้อ่าน พิสูจน์ได้ด้วยยอดขายหนังสือพิมพ์เพชรภูมิมิได้ลดลงอย่างใดแม้เป็นช่วงเวลาที่หนังสือพิมพ์ทุกมุมโลกล้วนระส่ำระสายและล้มหายไปเป็นจำนวนมากด้วยกระแสของโลกอินเทอร์เน็ตเข้ามาแทนที่

                อย่างไรก็ตามโดยข้อเท็จจริงการผลิตหนังสือพิมพ์ จะมีต้นทุนการผลิตสูงกว่าราคาขายนั้นเป็นไปตามธรรมชาติ ที่ผ่านมากว่า 24 ปี แม้หนังสือพิมพ์เพชรภูมิจะวางจำหน่ายในราคาฉบับละ 10 บาท แต่มีต้นทุนการผลิตจริง อาทิ ค่ากระดาษ ค่าพิมพ์ ค่าหมึก ค่าออกแบบ ค่าเงินเดือนนักข่าวนักเขียน รวมต้นทุนตกฉบับละ 20-30 บาทแต่ที่หนังสือพิมพ์เพชรภูมิสามารถดำเนินธุรกิจมานานได้ก็ด้วยการสนับสนุนจากห้างร้านที่มาลงโฆษณาสินค้า เพื่อกระตุ้นยอดขายของธุรกิจตนเอง และค่าโฆษณาส่วนนี้เองได้นำมาเป็นค่าชดเชยส่วนที่ขาดทุนจากต้นทุนการผลิต แต่เมื่อเกิดโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประเทศตกอยู่ในสภาวะล็อกดาวน์มานาน 2 ปี ธุรกิจทุกสาขาได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ยอดขายของธุรกิจต่าง ๆ ตกต่ำถึงขีดสุด ดังนั้น การลงโฆษณาของห้างร้านในสื่อหนังสือพิมพ์ ก็จำต้องระงับการลงโฆษณาเพื่อตัดรายจ่ายให้ธุรกิจอยู่รอด ทำให้รายได้จากโฆษณาของหนังสือพิมพ์เพชรภูมิต้องลดน้อยลงตลอดมา

                นายปริญญากล่าวต่อไปว่า ด้วยความจำเป็นเพื่อความอยู่รอดของหนังสือพิมพ์เพชรภูมิ คณะผู้บริหารและพนักงานเพชรภูมิ จึงจำเป็นต้องขอปรับราคาจำหน่ายหนังสือพิมพ์เพชรภูมิจากปัจจุบันราคาฉบับละ 10 บาท เป็นราคาฉบับละ 20 บาท โดยจะปรับราคาในงวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไปหลังจากที่ยืนราคา 10 บาทมานาน 24 ปี (ตั้งแต่ฉบับเดือนมกราคม 2541) โดยไม่เคยขึ้นราคา อย่างไรก็ตามแม้หนังสือพิมพ์เพชรภูมิจะปรับราคาเป็น 20 บาท แต่ก็ได้ปรับรูปแบบใหม่โดยจัดพิมพ์เป็น 4 สีทั้งเล่มเพื่อเป็นการทดแทนในส่วนราคาที่ปรับขึ้น ส่วนเนื้อหาและคุณภาพของงานข่าวและบทความต่าง ๆ ก็ยังเข้มข้นเหมือนเดิม

                “พวกเราชาวครอบครัวเพชรภูมิ สำนึกในบุญคุณของท่านผู้มีอุปการคุณทั้งในส่วนที่สนับสนุนการโฆษณาและที่ให้การสนับสนุนซื้อหนังสือพิมพ์ของเราเสมอมา พวกเราขอตั้งปณิธานว่าจะทำหน้าที่สื่อมวลชนที่ดี ปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนส่วนรวมอยู่เหนือสิ่งอื่นใดและจะพัฒนาปรับปรุงหนังสือพิมพ์เพชรภูมิให้มีเนื้อหาและรูปเล่มที่สวยงามยิ่ง ๆ ขึ้น เพราะหนังสือพิมพ์เพชรภูมิเป็นของพี่น้องประชาชนชาวเพชรบุรีและคนไทยทุกคน” นายปริญญากล่าว.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!