หนูพลอย

คำว่า หนูพลอย ที่จะได้อธิบายต่อไปนี้ไม่ได้เป็นคำนามเฉพาะ (วิสามานยนาม) ที่หมายถึงชื่อของคน แต่ หนูพลอย เป็นคำศัพท์ที่ได้ยินมาจากบทสนทนาของเพื่อนที่เป็นคนใต้ (จังหวัดตรัง) พูดคำว่า หนูพลอย ในบริบทการสื่อสารที่แสดงเจตนาว่า จะขอร่วมไปด้วย

        เพื่อนคนนี้เห็น เด็ก ๆ วิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานในลานหน้าบ้าน เพื่อนเลยให้ข้อมูลประกอบว่า เวลาที่เห็นเด็ก ๆ เล่นกันอยู่ก็จะมีเด็ก
ที่เล็กกว่าเพื่อนในกลุ่มวิ่งตามเด็กที่โตกว่า หรือ ถูกเด็กโตจูงมือพาวิ่งไป หรือไม่ก็กระเตง ๆ ไปด้วย เด็กเล็กนั้นจะเรียกว่า หนูพลอย บางที หนูพลอย
อาจใช้เป็นตัวแถมในการเล่นครั้งหนึ่ง ๆ ก็ได้

        หนูพลอย ยังอาจใช้ในบริบทอื่น เช่น เพื่อนในบริษัทเขาไป
ทานข้าวกัน ชวนเราที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาให้ไปทานด้วย แบบนี้ก็เรียกว่า หนูพลอย เช่นกัน

        ศัพท์คำว่า พลอย นอกจากจะหมายถึง หินที่มีเนื้อสีต่าง ๆ แล้วยังมีความหมายว่า ร่วมด้วย, ประสมด้วย, ตามไปด้วย (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๑) อย่างที่ใช้ว่า หนูพลอย นั่นเอง

               …พระหน่อน้อยพลอยเห็นเหมือนเช่นว่า

               …เสนาในใหญ่น้อยพลอยวุ่นวาย

               …พลอยสำเภาเขาไปจะได้สุข

        ภาษาถิ่นเพชรบุรี ก็มีคำว่า พลอย ที่หมายถึง ขอร่วมด้วย ในบริบทต่าง ๆ เช่น

               ๑.  พี่สมเขาไปฉีดยาที่อนามัย ฉันเลยพลอยเขาไปด้วย

               ๒. (เห็นคนรู้จักขับรถผ่านมา) ขอพลอยไปด้วยคนดุ๊

               ๓. ถาม : มาอย่างไง

                   ตอบ : พลอยเขามา

        คำว่า พลอย ยังมีใช้ในถ้อยคำที่เป็นสำนวน เช่น

               นายว่าขี้ข้าพลอย หมายถึง ทำหรือพูดอย่างประจบสอพลอตามผู้มีอำนาจ

               ผีซ้ำด้ำพลอย หมายถึง ถูกซ้ำเติมเมื่อพลาดพลั้งหรือเมื่อคราวเคราะห์ร้าย

               ตกกระไดพลอยโจน หมายถึง จำเป็นต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีทางเลี่ยง

               พลอยฟ้าพลอยฝน หมายถึง ไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ก็พลอยเดือนร้อนไปด้วย

               ลูกขุนพลอยพยัก หมายถึง ผู้ที่คอยว่าตามหรือเห็นด้วยกับผู้ใหญ่อย่างประจบสอพลอ

        คำว่า พลอย ที่ใช้ในสำนวนข้างต้น ดูจะให้ความหมายเป็นเชิงลบมากกว่าบวก เพราะเมื่อพิจารณาความหมายแล้ว พลอย ในสำนวนจะเน้นการเข้าร่วมด้วย หรือ ประสมด้วย กับสิ่งที่ไม่ค่อยจะสู้ดี ไม่เหมือนกับ พลอย ที่ยกตัวอย่างในบทสนทนาก่อนหน้านี้

          ก่อนจบบทสนทนาเพื่อนยังบอกอีกว่าถ้อยคำภาษาถิ่นใต้กับคำภาษาถิ่นเพชรบุรียังมีที่เชื่อมโยงกันอยู่อีกหลายคำและน่าสนใจมาก ๆ แล้วจะได้นำมาเขียนให้อ่านในคราวต่อ ๆ ไปครับ

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!